Gå til hovedindhold

Annoncer

Hobro - Hornsmarken 21 - Skovrejsning - Afgørelse om ikke VVM-pligt og vurdering af anmeldelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagefrist 19. oktober 2023 kl. 23.59

Hobro - Randershule 1 - Skovrejsning - Afgørelse om ikke VVM-pligt og vurdering af anmeldelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagefrist 19. oktober 2023 kl. 23.59

Hadsund - Islandsvej 5-7 - Biogasmotorer og kedel på Mariagerfjord Renseanlæg - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagefrist 26. oktober 2023 kl. 23.59

Hvornum - Hornsmarken 15 - Lovliggørelse af depotrum og udstykning - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Klagefrist 24. oktober 2023 kl. 23.59

Hobro - Etageboliger ved Skivevej og Jernbanegade - Forslag til Lokalplan 186/2023 og Kommuneplantillæg nr. 79 - Offentlig høring

Høring

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Høringsfrist 20. november 2023 kl. 23.59

Rottebekæmpelsesfirmaet Mortalin besøger tilsynspligtige ejendomme

Mortalin udfører lovpligtige tilsyn i perioden 1. oktober 2023 til 1. marts 2024. Tilsynet vil ske uden varsel, og udføres med hjemmel i Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, § 8.

Hobro - Mariagervej 58B, Eurowind Energy A/S - Etablering af to a-boringer og indvinding af vand til prøvepumpning til ansøgt ATES-anlæg - Tilladelse

Tilladelse

Klagefrist 20. oktober 2023 kl. 23.59

Rostrup - Rostrup Skole - Forslag til Lokalplan 189/2023 og Kommuneplantillæg nr. 80 - Høring

Høring

Lokalplaner

Kommuneplantillæg

Høringsfrist 27. oktober 2023 kl. 23.59