Gå til hovedindhold

Sorteringsguide

Sådan sorterer du dit affald, så det kan blive genanvendt bedst muligt. Hvad er madaffald, må pizzabakker komme i papir og hvad gør du med dine glasflasker?

Indhold

  Sortering af dit affald

  Dit affald skal sorteres, så det kan genanvendes. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere de forskellige affaldstyper, kan du få et overblik nedenfor. 


  Søg i sorteringsguiden

  Søg i vores sorteringsguide.


  Postkort og film

  Se postkort om indsamling af de ti fraktioner i Mariagerfjord Kommune.

  Se film om de 9 affaldstyper.


  Sorteringsvejledninger

  Se sorteringsvejledning på dansk

  Se sorteringsvejledning på engelsk

  Se sorteringsvejledning på tysk

  Se sorteringsvejledning på polsk


  Affaldsminimerer du?

  Se her hvordan du kan affaldsminimere og dermed bidrage positivt til mindre CO2-udledning:

  Skab mindre affald i Mariagerfjord Kommune

  Sorteringsguide

  Restaffald

  Restaffald er det affald, du har tilbage, når du har sorteret det genanvendelige affald fra. Restaffaldet bliver kørt til forbrænding, hvor energien udnyttes til produktion af fjernvarme.

  Eksempler på restaffald

  • Pizzabakker
  • Bleer
  • Chips- og kaffeposer (hvis de ikke er i rent plastmateriale)
  • Skumplast
  • Kattegrus
  • Snavset emballage
  • Støvsugerposer
  • Det affald, du er i tvivl om

  Undgå maddiker og lugt i din beholder

  Maddiker i restaffaldsbeholderen er selvfølgelig ulækre, men helt harmløse. Her er et par tips til, hvordan du undgår maddiker i din beholder:

  • Fyld kun affaldsposen så meget, at du har mulighed for at slå en god og tæt knude
  • Læg forsigtig posen i beholderen
  • Stil din beholder i skyggen, hvis det er muligt
  • Beskyt eventuelt beholderen med en plastik-indersæk, som du kan købe i f.eks. byggemarkeder
  • Hold låget på beholderen omhyggeligt lukket
  • Vask din beholder med vand og sæbe efter behov
  • Brug eventuelt en smule Rodalon idet det er bakteriedræbende. Brug aldrig sprøjtegifte til bekæmpelse, da maddiker ikke er farligt

  Skulle der alligevel komme maddiker i din beholder, så overhæld beholderen med kogende vand og luk låget. Hæld vandet ud efter det er kølet af. 

  Det påhviler grundejer/bygningsejer at renholde beholderen, så den er i forsvarlig hygiejnisk stand. Hvis beholderen ikke renholdes forsvarligt, kan Mariagerfjord Kommune lade den rengøre for grundejers/bygningsejers regning. 

  Læs mere om hvordan du undgår maddiker og lugt i din beholder.

  Eksempler på madaffald

  • Grøntsager
  • Frugt
  • Teposer og kaffefiltre med grums
  • Fisk, kød, pålæg og ben
  • Ost og mælkeprodukter
  • Brød og kager
  • Ris, pasta, sauce og fedt
  • Blomsterbuketter og afskårne blomster

  Madspand og poser

  Madaffald skal puttes i plastikposer med en knude på, inden det lægges i rummet til madaffald i din affaldsbeholder. Du får to ruller poser udleveret i madspanden, men fremover skal du selv stå for indkøb af poser. Der er ikke krav til poserne, så du kan bruge en almindelig plastikpose uanset farve - men husk stadig at slå knude på posen.

  Mangler du en madspand til indendørs sortering, så kan du kan bestille en på "Dit affald". 

  Papir

  Papir kan genbruges, når du lægger det i din genbrugsbeholder. Det sendes derefter videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nye pap- og papirprodukter.

  Eksempler på papir

  • Aviser
  • Ugeblade og reklamer
  • Kuverter (med og uden rude)
  • Brochurer
  • Skrive- og tegnepapir

  Pap

  Pap kan genbruges, når du lægger det i din genbrugsbeholder. Pap afsættes til både danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg, hvor det indgår i produktionen af nye papprodukter.

  Eksempler på pap

  • Skotøjsæsker
  • Karton
  • Bølgepap
  • Bøger uden ryg
  • Paprør fra f.eks. køkkenrulle og toiletpapir
  • Æggebakker 
  • Papkrus

  Plast

  Plastemballage udgør en stor andel af husholdningsaffaldet og genanvendelsespotentialet er stort.

  Eksempler på plast

  • Plastikposer
  • Plastfolie
  • Bobleplast
  • Plastflasker- og dunke
  • Plastbøtter fra f.eks. is og yoghurt

  Alle genbrugsmaterialer skal ligge løst i beholderen.

  Skrab eller klem madrester ud, inden du smider det ud. Det er ikke nødvendigt at vaske med vand og sæbe. Som tommelfingerregel skal de være så rene, at du selv vil røre ved dem efter en måned. 

  Metal

  Metal bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter. Metal har en høj miljømæssig gevinst, da udvinding af metal fra naturen er meget ressourcekrævende.

  Eksempler på metal

  • Konservesdåser
  • Øl- og sodavandsdåser
  • Alufolie
  • Alubakker 
  • Bestik, gryder og andet småt metal uden ledning og batteri
  • Låg fra f.eks. syltetøjsglas

  Alle genbrugsmaterialer skal ligge løst i beholderen.

  Skrab eller klem madrester ud, inden du smider det ud. Det er ikke nødvendigt at vaske med vand og sæbe. Som tommelfingerregel skal de være så rene, at du selv vil røre ved dem efter en måned. 

  Mad- og drikkekartoner

  Mad- og drikkekartoner består ofte af flere lag f.eks. plast, metal og karton. Den har derfor sin egen sorteringsordning, og skal IKKE sorteres som pap eller restaffald.

  Mad- og drikkekartoner skal i beholderen sammen med plast og metal. 

  Eksempler på mad- og drikkekartoner

  • Mælkekartoner
  • Kartoner til drikke f.eks. juice, kakao og saft
  • Kartoner til mad f.eks. flåede tomater og bønner
  • Kartoner til saucer f.eks. bechamel-, mornay-, kirsebær og vaniljesaucer
  • Yoghurtkartoner

  Det gælder for mad- og drikkekartoner som det gør for plast og metal - skrab eller klem madrester ud, inden du smider det ud. Det er ikke nødvendigt at vaske med vand og sæbe. 

  Husk at folde kartonerne, så vi ikke kører med luft. Kartonerne må ikke afleveres i poser, men skal lægge løst i beholderen. 

  Glas

  Tomme glas og flasker afleverer du på genbrugspladsen eller i de glaskuber, der står ved dagligvarebutikker. 

  Eksempler på glas og flasker

  • Glasflasker
  • Konservesglas
  • Skår fra flasker og konserves
  • Drikkeglas
  • Syltetøjsglas
  • Spiritusflasker
  • Vinflasker

  Det må du IKKE komme i glaskuberne

  • Porcelæn
  • Keramik
  • Lertøj
  • Vinduesglas
  • Lysstofrør
  • Bilruder og spejle

  Det skal afleveres på genbrugspladsen.

  • Elpærer
  • Glas og flasker med rester af maling, terpentin eller andre kemikalier

  Det skal afleveres på genbrugspladsen eller i din miljøkasse.

  Find en glaskube nær dig

  Rundt i kommunen kan du finde kuber til indsamling af glas og flasker til genbrug. Oftest vil du kunne finde glaskuberne ved dagligvarebutikker.

  På oversigtskortet kan du se alle placeringer for flaskeboblerne.

  Tekstilaffald

  Tekstilaffald er de ting, der er hullede og ødelagte, og som andre ikke kan få glæde af. 

  JA TAK:

  • Håndklæder
  • Klude og viskestykker
  • Gardiner
  • Plaider og kludetæpper
  • Sengetøj
  • Tøj med pletter fra f.eks. vin - ikke maling, sprit og olie

  Tøjet skal være rent, tørt og uden mug og madrester. 

  NEJ TAK:

  • Tøj, sko, bælter og tasker, som andre kan få glæde af (aflever det til genbrug)
  • Slidte og ødelagte sko, bælter og tasker (rest efter sortering på genbrugspladsen)
  • Vådt eller jordslået tøj eller tekstiler (rest efter sortering på genbrugspladsen)
  • Tøj eller tekstiler med rester af maling, olie, sprit eller lignende (rest efter sortering på genbrugspladsen)

  Er du stadig i tvivl, kan du bruge vores elektroniske sorteringsguide.

  Sådan aflevere du dit tekstilaffald

  I Mariagerfjord Kommune kan du aflevere dit tekstilaffald på to måder:

  Storskrald

  Genbrugsplads

  • Saml dit tekstilaffald i en klar affaldspose. Slå knude på posen og aflevér den på genbrugspladsen nær dig i containeren til tekstilaffald. 

  Se åbningstider og adresser for genbrugspladserne.

  Farligt affald

  Det er vigtigt, at farligt affald bliver sorteret korrekt, så det ikke ender i restaffaldet eller i andre affaldsstrømme, hvor det kan gøre skade.

  Eksempler på farligt affald

  • Maling
  • Neglelak
  • Lim
  • Olierester
  • Sprøjtegifter
  • Spraydåser
  • Småt elektronik
  • Alle slags batterier
  • Gløde-, halogen-, spare- og LED-pærer
  • Lavenergipærer

  HUSK at lægge batterier samt lavenergipærer og lysstofrør i en plastikpose. Husk også, at alle væsker skal være lukket til. Tilføj gerne label med beskrivelse af indhold. 

  Læs mere hvis du ikke har fået ombyttet din miljøkasse.

  Storskrald

  I Mariagerfjord Kommune har du mulighed for at bestille afhentning af storskrald, hvis du f.eks. har nogle møbler, hårde hvidevarer eller noget haveaffald, som du gerne vil af med.

  Eksempler på storskrald

  • Møbler
  • Hårde hvidevarer
  • Haveaffald (skal være i klare sække. Grene skal være bundtet)
  • Pap (skal være rent - har du meget, skal det være bundtet)
  • Flamingo (skal være i klare sække)

  Det indsamler vi IKKE

  • Papir
  • Glas og flasker

  Bestil storskrald.

  Haveaffald

  Blade, kviste og visne blomster kan let omdannes til kompost hjemme i haven. Du får den bedste kompost ved at blande haveaffald med rester af grønt fra køkkenet. Rod lidt rundt i kompostbeholderen en gang imellem og vand en smule, hvis affaldet er ved at tørre ud. 

  Eksempler på haveaffald

  • Blade og blomster
  • Hækafklip
  • Kviste og grene
  • Nedfalden frugt
  • Græs og ukrudt
  • Småt haveaffald

  Har du ingen kompostbeholder, kan du låne en fra kommunen på vores genbrugspladser. En gang om året kan du også hente kompostorme på genbrugspladserne.

  Afbrænding af affald og haveaffald

  Sådan er reglerne for afbrænding af haveaffald.

  Byområde og sommerhusområder

  • Haveaffald - dog kun til Sankt Hans aften efter vejledende afstandskrav.
  • Rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser.
  • Rent og tørt træ i brændeovne og fyringsanlæg.

  Landområder

  • Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.
  • Trærødder, hugs-affald og kvas fra skovarealer, gartnerier og naturpleje aktiviteter.
  • Overskudshalm, som har været anvendt til afdækning, eller halmballer, som er blevet våde og uanvendelige.
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.

  Læs mere omkring regler for afbrænding.

  Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst mulig omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af ressourcer.

  Anmeld bygge- og anlægsaffald. 

  Sidst opdateret: 11. december 2023