Gå til hovedindhold

Erhvervsmærkat

Erhvervsmærkatet er til virksomheder, der ofte kommer på genbrugspladserne i Favrskov, Randers og Mariagerfjord Kommune og vil slippe for at betale pr. besøg.

Indhold

  Adgang på genbrugspladserne

  Favrskov Forsyning, Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune samarbejder om at gøre det lettere og billigere for virksomheder at komme af med deres affald. Samarbejdet betyder, at virksomheder kan benytte genbrugspladserne i alle tre kommuner.

  Virksomheder har kun adgang til genbrugspladserne med et gyldigt mærkat synligt i forruden.

  Vejledning til erhvervsmærkat

  Kommunernes genbrugspladser modtager sorteret affald, som ikke er dagrenovation eller uhygiejnisk affald. Hvis jeres affald er emballeret, skal det være i gennemsigtig emballage.

  Affaldet skal være korrekt sorteret, og det skal læsses i de rigtige containere efter skiltningen eller personalets anvisning.

  I skal aflevere virksomhedens affald på de almindelige genbrugspladser i Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Favrskov Kommune, hvis I har et erhvervsmærkat.

  Åbningstiderne er opdelt i en sommer- og vintersæson i Mariagerfjord Kommune. 

  Alle genbrugspladser Hverdage Weekend og helligdage
  Sommer - 1/4 til 30/9 Kl. 11.00 - 18.00 Kl. 10.00 - 18.00
  Vinter - 1/10 til 31/3 Kl. 11.00 - 17.00 Kl. 10.00 - 16.00

  Lukket: juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsdag og nytårsdag. 

  På Hobro Genbrugsplads kan erhvervsaffald afleveres med et gyldigt erhvervsmærkat i forruden allerede fra kl. 7.00 på hverdage. Det ske via Erhvervsgenbrugspladsen, hvor en medarbejder kan kontaktes. 

  Erhvervsgenbrugsplads Hobro Hverdage
  Hele året Kl. 7.00 - 16.00

  Se adresser for genbrugspladserne i Mariagerfjord Kommune.

  Erhvervsmærkatets gyldighedsperiode følger kalenderåret.

  Mærkat for virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder 9.256 kr. pr. mærkat (efterfølgende mærkater koster 4.628 kr. pr. bil)
  Mærkat for øvrige virksomheder 1.394 kr. pr. mærkat (efterfølgende mærkater koster 697 kr. pr. bil)
  Mærkat for aflevering af op til 200 kg farligt affald (spildolie, maling og kemikalier) 1.702 kr. pr. mærkat

  Alle priser er eksklusiv moms. 

  På Randers Affaldsterminal kan I aflevere virksomhedens affald mod betaling efter vægt. 

  I kan også købe adgang til et enkeltbesøg på genbrugspladserne igennem selvbetjeningsløsningen. Et enkeltbesøg koster 697 kr. + moms uanset mængde.

  Der kan IKKE afleveres farligt affald ved enkeltbesøg. 

  Virksomheder skal købe ét mærkat pr. bil, som I ønsker at benytte til kørsel med affald på genbrugspladserne. Har I flere biler, er de efterfølgende mærkater til halv pris. 

  Når I skifter bil og dermed får nyt registreringsnummer, bedes I returnere det købte mærkat. Det er vigtigt for virksomheden, at numrene på bil og mærkat svarer til hinanden (ved kontrol), og det er vigtigt for os, at der ikke er flere mærkater i omløb end dem, der er betalt for. 

  For ombytning kan I aflevere mærkatet på Affaldskontoret Østergade 22, 9510 Arden, genbrugspladserne eller sende mærkatet til Mariagerfjord Kommune, att. Affaldskontoret.

  Mærkater sendes med almindelig post inden for 5 arbejdsdage til den oplyste adresse.

  I kan fortryde virksomhedens bestilling af mærkater i 14 dage efter modtagelsen. Hvis I fortryder efter vi har sendt mærkaterne til dig, skal I henvende jer på Affaldskontoret med mærkatet.

  Branchekoder

  41.10.00 Gennemførelse af byggeprojekter
  41.20.00 Opførelse af bygninger
  42.10.00 Anlæg af veje og jernbaner
  42.11.00 Anlæg af veje og motorveje
  42.12.00 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
  42.13.00 Anlæg af broer og tunneller
  42.20.00 Anlæg af ledningsnet
  42.21.00 Anlæg af ledningsnet til væsker
  42.22.00 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
  42.90.00 Anden anlægsvirksomhed
  42.91.00 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
  43.12.00 Forberedende byggepladsarbejder
  43.13.00 Funderingsundersøgelser
  43.21.00 Elinstallation
  43.22.00 VVS- og blikkenslagerforretning
  43.29.00 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
  43.31.00 Stukkatørvirksomhed
  43.32.00 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
  43.32.00 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
  43.34.10 Malerforretninger
  43.34.20 Glarmestervirksomhed
  43.91.00 Tagdækningsvirksomhed
  43.99.10 Murere
  43.99.90 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
  81.30.00 Landskabspleje
  Sidst opdateret: 18. januar 2024

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Jytte Sigfredsen

  Erhvervsmærkat

  Telefon: 97113000