Gå til hovedindhold

Genbrugspladser

Mariagerfjord Kommune har 5 genbrugspladser fordelt ved Als, Arden, Hadsund, Hobro og Mariager. Når du kører dit affald på genbrugspladsen skal du huske at sortere det i klare sække.

Indhold

  Åbningstider

  Åbningstiderne er opdelt i en sommer- og vintersæson. 

  Alle genbrugspladser Hverdage Weekend og helligdage
  Sommer - 1/4 til 30/9 Kl. 11.00 - 18.00 Kl. 10.00 - 18.00
  Vinter - 1/10 til 31/3 Kl. 11.00 - 17.00 Kl. 10.00 - 16.00

  Lukket: juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaften og nytårsdag. 

  Bemærk at Hobro Genbrugsplads for erhverv har andre åbningstider. 

  Erhvervsgenbrugsplads Hobro Hverdage
  Hele året Kl. 7.00 - 16.00

   

  Vigtigt: der er kommet nye regler for aflevering af asbest og asbestholdigt affald, det kan du læse mere om herunder.

   

  Nye regler for aflevering af asbest og asbestholdigt affald

  Asbestholdigt affald er sundhedsskadeligt og kan medføre risiko for forskellige former for kræft. Derfor stiller Arbejdstilsynet krav til opbevaring og transport af asbestholdige materialer for at minimere spredningen af asbestfibre til omgivelserne. Dermed reduceres de sundhedsrisici, der er forbundet med asbest mest muligt. Dette krav beskytter altså håndværkeren, genbrugsvejlederen samt omgivelserne mod risikoen for at blive udsat for asbeststøv.

  Mindre mængder modtages på alle fem genbrugspladser
  Med mindre mængder menes op til tre plader i en pakke, svarende til ca. 60 kg eller tilsvarende mængde af knækkede plader og smulder, stadig i egnet, lukket emballage. 

  Af hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed for personalet, skal du selv håndtere det emballerede asbestaffald når du kommer på genbrugspladsen. Den enkelte indpakning må derfor ikke være større, end at du selv kan håndtere det ved aflevering på det anviste områder på genbrugspladsen. 

  Større mængder modtages på genbrugspladserne i Hadsund og Hobro
  På genbrugspladsen i Hobro og Hadsund modtager vi større mængder af emballeret asbestaffald. Du skal på forhånd sørge for at virksomhedens asbestaffald er emballeret i egnet, lukket emballage oven på en palle. 
  Når du kommer på genbrugspladsen, henvender du dig til din lokale genbrugsvejleder, der hjælper dig med at læsse dit asbestaffald af med en truck.

  Ordningen for asbestaffald på genbrugspladserne gælder for erhverv med gyldigt erhvervsmærkat samt for private husstande.

  Egnet, lukket emballage er

  • Kraftig plastfolie som for eksempel dampspærrefolie lukket med gaffatape
  • Støvtætte poser, lukket med gaffatape
  • Big bags

  Dette gælder både for hele plader og mindre stykker.

  Asbestholdigt affald omfatter støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald. Asbest findes typisk i tagplader, byggematerialer og isoleringsmaterialer.

  • Eksempler på asbestholdigt affald:
  • Asbestholdige bølgeplader til tag- og vægbeklædning
  • Plane eternitplader til loft- og vægbeklædning
  • Tagplader af skiffereternit
  • Bløde lofts- og vægplader med asbest
  • Asbestholdige rør og aftrækskanaler

  Eternitplader og nye typer fibercement uden asbest er også omfattet, da disse ved sammenblanding med øvrigt byggeaffald ikke kan genkendes som asbestfrie.

  Siden sommeren 2023 har bekendtgørelsen om asbest i arbejdsmiljøet stillet følgende krav til håndtering af asbestholdigt affald;

  §26. Asbestholdigt materiale, der ikke længere er i anvendelse, og asbeststøv i øvrigt skal hurtigst muligt samles og fjernes fra arbejdsstedet og bortskaffes som affald.

  §27. Alt asbestholdigt affald skal opbevares og transporteres i egnet, lukket emballage.
  Stk. 2 Støvende asbestholdigt affald skal befugtes før det emballeres.

  § 28. Emballage med asbestholdigt affald skal mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.


  Dette betyder at du allerede i dag skal emballere asbestaffaldet - med det samme. 

  Erhvervsaffald på genbrugspladserne

  Affald på genbrugspladserne skal sorteres og kommes i de rigtige containere. Det er nemmest, hvis I sorterer dit affald inden I kører forbi genbrugspladsen. Er I i tvivl om, hvilken container affaldet skal i, spørger I blot en medarbejder på pladsen.

  Se oversigt over fraktioner på genbrugspladserne.

  Rest efter sortering er den sidste rest som I har tilbage, når I har frasorteret alt det materiale som kan gå videre til genbrug eller genanvendelse.

  På genbrugspladserne kan I komme af med mere end 30 forskellige fraktioner til genbrug og genanvendelse f.eks. haveaffald, beton og mursten, pap, papir, plastik, jern, aluminium, sanitet, glas, farligt affald og meget mere. 

  Efter sortering står I til sidst tilbage med en lille rest som hverken kan genbruges direkte eller genanvendes. Det kan være fordi det er i dårlig stand og dels fordi det består af flere forskellige materialer. Der kan også være tale om materialer der i dag ikke kan genanvendes som f.eks. tagpap. 

  Den sidste rest skal i container nr. 90 til Rest efter sortering. 

  Eksempler på affald der skal i Rest efter sortering:
  • Flamingo (beskidt) 
  • Skumgummi
  • Plast uegnet til genbrug
  • Gulvtæpper
  • Linoleumsgulve
  • Tapet
  • Tagpap
  Hvorfor er det vigtigt at din virksomhed sortere? 

  Vi producerer meget affald som kunne være undgået til gavn for miljøet, klimaet og økonomien. Det er et fælles ansvar, at vi passer på klodens ressourcer som er knappe og derfor skal bruges smartere. Derfor har Regeringen er ressource-strategi "Danmark uden affald - genanvend mere, forbrænd mindre", der blandt andet sætter det mål, at vi i 2022 skal genanvende 50 % af vores husholdningsaffald.

  Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource. Derfor skal vi overveje om affaldet kan genbruges eller genanvendes, inden vi smider det i rest efter sortering. 

  Når I genbruger og genanvender, sparer I et stort forbrug af vand, energi og CO2 til fremstilling af nye produkter. Derudover sparer I også et kæmpe skjult ressourceforbrug, hvis I ser i forhold til udviklingen af råmaterialerne. For eksempel er plastik lavet af råolie. Der går ca. 2 kg olie til at fremstille 1 kg plastik, og en dansker bruger omkring 100 kg plastik om året. Denne plastik kan f.eks. omsmeltes til nye plastikflasker- og dunke, soveposefyld, fleecetrøjer, legetøj, legetøjsbamser, isolering og meget andet. 

  Et andet eksempel er genanvendelse af tomme dåser. Aluminium er et bæredygtigt materiale, der kan omsmeltes og genanvendes i samme tilstand mange gange. Fordelen er, at en omsmeltning kræver maksimal 5 % af den energi som der bruges, når aluminium fremstilles fra grunden. Derudover spares der op imod 9 tons CO2 for hvert ton aluminium der genanvendes. Dette har stor betydning for den globale opvarmning. Endelig skaber fremstillingen af 1 kg nyt aluminium i snit ca. 85 kg affald. 

  Vidste du ..
  • at 10 stk. brugte øldåser kan blive til 8 nye øldåser?
  • at 1.333 stk. brugte leverpostejbakker er nok aluminium til en ny cykel?

  Se film om rest efter sortering.

  Hvis I aflevere affald i sække, skal I bruge klare plastsække. På den måde kan personalet bedre vejlede i korrekt sortering, og vi undgår at brænde affald, der kan genbruges.

  I kan købe sække til fortrolige papirer. Sækkene sikkerhedsmakuleres så virksomhedens fortrolige papirer ikke ses af uvedkommende.

  Antal Pris 
  1 stk. Kr. 45
  10 stk. Kr. 400

  Prisen er inkl. moms, sikker håndtering og makulering. 

  Vi er overgået fra røde sække til papirsække, men har I røde sække, kan de stadigvæk afleveres. 

  Køb af sække

  Genbrugsbutik Resursen Humlemarken 5, 9500 Hobro
  Mandag og tirsdag Lukket
  Onsdag, torsdag og fredag Kl. 12.00 - 16.00
  Lørdag og søndag Kl. 10.00 - 14.00

  Aflevering af sække

  Erhvervsgenbrugspladsen  Humlemarken 5, 9500 Hobro
  Mandag - fredag Kl. 07.30 - 16.00
  1. maj Kl. 08.00 - 16.00
  Grundlovsdag Kl. 08.00 - 16.00

  Lukket: Lørdag, søndag, helligdage, juleaftensdag og nytårsdag. 

  På genbrugspladserne er der adgang for køretøjer op til 3.500 kg (ikke medregnet eventuel trailer)

  Husk at fastgøre jeres affald forsvarligt på traileren inden I kører - det hører ikke hjemme på kørebanen eller i naturen.

  Bemærk at der findes særlige regler for virksomheders adgang til genbrugspladserne.

  Adresser

  Vestvejen 6, Als, 9560 Hadsund

  Myhlenbergvej 70, 9510 Arden

  Finlandsvej 17, 9560 Hadsund

  Humlemarken 5, 9500 Hobro

  Bemærk at Hobro Genbrugsplads for erhverv har andre åbningstider. (link)

  Havndalvej 50 B, Edderup, 9550 Mariager

  Sidst opdateret: 20. marts 2024

  Kontakt

  Teknik og Miljø

  Kim Baade Christiansen

  Genbrugspladserne

  Telefon: 97113000