Gå til hovedindhold

Dit affald

På ”Dit affald” kan du finde tømmekalenderen for din adresse. Du kan også melde manglende tømning, bestille en større beholder eller bestille en ny hvis den er beskadiget. Du har også mulighed for at tilmelde dig sms/mail-service, hvor du får en besked inden vi kommer og tømmer dine beholdere.

Indhold

  Online selvbetjening

  Tømmekalender

  Det er kun muligt at se tømmedage frem til den 1. marts 2023. Så snart vi kender tømmedagene for resten af 2023, vil de være tilgængelige i kalenderen.

  Ændring af beholder til madaffald og restaffald

  Grundet udrulning af nye beholdere til sortering af mad- og restaffald fra januar 2023, er det ikke muligt, at ændre i beholderstørrelse og antal før efter den 6. marts 2023.

  Vi beklager for de gener det måtte medføre.

  Dit affald

  På "Dit affald" kan du se, hvilken affaldsordning der er registreret på din adresse, samt se hvilke dage du får tømt restaffald og genbrug. Du kan også skrive til os, hvis du ikke har fået tømt din beholder, eller hvis din beholder ikke er sat på plads efter tømning.

  Du har også mulighed for at bestille ekstra beholdere til restaffald og genbrug, ændre tømning for sommerhus samt søge dispensation for dagrenovationsordningen.

  Det koster et ekspeditionsgebyr at få ændret det tilmeldte på din adresse. Taksten fremgår af takstbladet.

  Du kan på "Dit affald" tilmelde dig sms eller e-mail notifikation, så du får en sms eller e-mail før, vi henter dit affald. Du kan vælge at få besked op til seks dage inden vi henter dit restaffald, papir/pap og plast/metal/mad- og drikkekartoner. Du kan også frit vælge hvilket tidspunkt på dagen du ønsker at modtage beskeden. 

  Vi forsøger også at sende beskeder, hvis der er bilnedbrud og tidspunktet for tømningen ændre sig. 

  Skifter du adresse eller ønsker du ikke at modtage besked om tømning mere, så kan du på "Dit affald" afmelde sms og e-mail notifikationen. 

  Låget på beholderen skal kunne lukkes. Har du gentagne udfordringer med kapaciteten, har du sikkert brug for en ekstra beholder til dit restaffald. 

  Der opkræves et ekspeditionsgebyr for ændringer. Se mere under priser.

  Det er nemt, at komme af med dine brugte batterier, rester af maling, kemikalier samt småt elektronik. Du samler blot affaldet i din miljøkasse og stiller den ved din affaldsbeholder til restaffald, når du vil have den ombyttet.

  Lad ikke miljøkassen stå permanent ved din affaldsbeholder. Så skal skraldemanden nemlig tjekke den hver gang. Stil først miljøkassen ud dagen før, du ønsker at få den ombyttet. Miljøkassen bliver ombyttet samme dag, som du har tømning af restaffald.

  Husk at du højst må lægge 4 kg farligt affald i miljøkassen og at den skal lukkes helt til. 

  Du kan skrive til os på "Dit affald", hvis din miljøkasse ikke er ombyttet. 

  Læs mere om hvilket farligt affald du må lægge i din miljøkasse.

  Hvad med kanyleboksen?

  Kanylebokse kan du hente på genbrugspladsen. Her kan du også aflevere din fyldte boks eller du kan aflevere den på apoteket. 

  Læs mere om aflevering af kanyler og medicin på apoteket.

  Se adresser og åbningstider for genbrugspladserne. 

  Har du i en kort periode ekstra affald, kan du købe sækkemærker til at sætte på egne sække. Du skal blot sætte sækken ud til skraldemanden, den dag du normalt får tømt.

  Du kan købe sækkemærker hos Borgerservice i Hadsund og Hobro, i Dagli' Brugsen, Turistkontoret i Øster Hurup og Meny i Als.

  Priser (alle priser er eksklusiv moms)

  Mad- og restaffald 2023
  140 l. beholder - 14 dags tømning - mad 888 kr.
  140 l. beholder - 14 dags tømning - rest 725 kr.
  240 l. beholder - 14 dags tømning - mad og rest 987 kr.
  240 l. beholder - 14 dags tømning - rest 925 kr.
  400 l. beholder - 14 dags tømning - rest 1.528 kr.
  660 l. beholder - 14 dags tømning - rest 1.871 kr.
  770 l. beholder - 14 dags tømning - rest 2.335 kr.

   

  Løsninger der tømmes med krog - mad og rest 2023
  5 m3 - 14 dags tømning - rest 17.735 kr.
  4 m3 - 14 dags tømning - rest 10.410 kr.
  2-3 m2 - 14 dags tømning - rest 7.701 kr.
     
  5 m2 - 14 dags tømning - mad og rest 24.694 kr.
  4 m3 - 14 dags tømning - mad og rest 21.859 kr.
  2-3 m2 - 14 dags tømning - mad og rest 17.339 kr.
  1 m2 - 14 dags tømning - mad 7.088 kr.

   

  Genbrugsbeholder 2023
  240 l. beholder - plast, metal og mad- og drikkekartoner 502 kr.
  400 l. beholder - plast, metal og mad- og drikkekartoner 964 kr.
  400 l. beholder - papir og pap 427 kr.
  660 l. beholder - plast, metal og mad- og drikkekartoner 1.405 kr.
  660 l. beholder - papir og pap 518 kr.
    2023
  Miljøkasse - helår 41 kr.
    2023
  Gebyr ved ændringer 199 kr.

  Der opkræves ekspeditionsgebyr ved følgende ændringer:

  • Ændring fra egen beholder til Mariagerfjord Kommune beholder
  • Ændring til en større eller mindre beholder
  • Ændring mellem sæk og beholder
  • Tilmelding og afmelding af ekstra beholder
  • Meddele dispensation
  • Tilmelding efter dispensation
  • Ændring til nedgravede løsninger
    2023
  Sækkemærker i ark á 4 stk.  139 kr.
  Specialafhentning - 14 dags (tillæg) 374 kr.
  Specialafhentning - helårs (tillæg) 750 kr.

  Sidst opdateret: 18. januar 2023