Annoncer


Tisted - Tisted-Terndrup Bæk - Ændring af vedligeholdelse i vandløbet - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til tillægsregulativ for Tisted-Terndrup Bæk efter Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, nr. 919 af 27.06.2016, § 5.

Forslaget fremlægges hermed i offentlig høring med opfordring til, at enhver med interesse i sagen indsender indsigelser eller ændringsforslag til Mariagerfjord Kommune indenfor høringsfristen.

Forslaget omhandler en strækning af Tisted-Terndrup Bæk hvor vandløbet er præget af meget blød bund og hvor det er svært at udføre manuel vedligeholdelse. Strækningen ligger fra Tistedvej og opstrøms til starten af det offentlige vandløb. Der foreslås en ændring af vedligeholdelsen på strækningen fra manuel grødeskæring til maskinel grødeskæring med mejekurv.

Se mere i forslag til tillægsregulativ ude til højre.

Tisted-Terndrup Bæk danner kommunegrænse på et stykke af strækningen og ændringen skal derfor godkendes i både Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Yderligere oplysninger om ændringerne kan findes i forslag til tillægsregulativ som kan ses ude til højre eller fås ved henvendelse til Jens Peter Neergaard på mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod tillægsregulativet skal indgives skriftligt til raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, senest den 14. april 2017, kl. 15:00.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 februar 2017 08:00
Høringsfrist d.:
14 april 2017 15:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?