Annoncer


Hadsund - Melkurvegrøften - Midlertidig grundvandssænkning og udledning - Tilladelse

Tilladelse

I forbindelse med etablering af en vindmøllepark i Veddum Kær giver Mariagerfjord Kommune hermed tilladelse til en midlertidig grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand til vandløbet Melkurvegrøften og dennes tilløb efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 og Vandforsyningslovens § 26.

Grundvandssænkningen er nødvendig for at kunne grave ud til vindmøllernes fundamenter. Arbejdet pågår i perioden december 2020 til marts 2021.

Samtidigt med indeværende tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og udledning i Melkurvegrøften, annonceres afgørelsen om ikke VVM-pligt på projektet.

Energipark Veddum Kær er tidligere plangodkendt (kommuneplantillæg nr. 50) og VVM-vurderet (Miljøkonsekvensrapport af 23-08-2019).

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 november 2020 08:00
Klagefrist d.:
04 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?