Annoncer


Skelund - Underbakkevej 29 - Opslag af jord, CK Maskiner - Miljøgodkendelse

Miljogodkendelse virksomhed

Mariagerfjord Kommune har meddelt CK Maskiner tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse, til etablering af plads til midlertidig oplag af uforurenet jord på underbakkevej 29, 9560 Hadsund.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsens afsnit 4.

Spørgsmål til afgørelserne
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Claus Hallingdal Bloch, e-mail: virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 51.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 maj 2022 08:00
Klagefrist d.:
03 juni 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?