Annoncer


Hobro - Ny pumpestation og nye spildevandsledninger ved Skivevej samt ny spildevandsledning fra kommunegrænsen til Tobberup - Tillæg nr. 26 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommunes Byråd har den 29. oktober 2020 vedtaget tillæg nr. 26 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021.

Spildevandsplantillæggets indhold
Der skal etableres en ny pumpestation på Skivevej, Hobro til erstatning for den eksisterende pumpestation. Pumpestationens kapacitet skal øges, dels som følge af øget industri-tilledning og dels til omlægning af det ledningsførte spildevand fra oplande vest i kommunen. Hobro Pumpestationen forsynes med et nyt rørbassin i Skivevej til håndtering af spidsbelastninger. Der etableres samtidig en ny trykledning fra pumpestationen ved Skivevej til Hobro Nord pumpestation på Aalborgvej. Desuden skal der udføres ledningsarbejde på strækningen fra den nye pumpestation til Brotorvet.

Spildevandstillægget giver desuden Mariagerfjord Vand a|s ret til at etablere en ny spildevandsledning fra kommunegrænsen ved Nordre Ringvej, Hobro til Tobberup.
Dette arbejde er forårsaget af, Vesthimmerlands Forsyning, Rebild Forsyning og Mariagerfjord Vand har indgået et samarbejde om tilledning af spildevand fra Vesthimmerlands Kommune (i første etape Aars), samt Nørager og flere mindre renseanlæg i Rebild Kommune.

Mariagerfjord Vand har tidligere klargjort ledningssystemet fra Tobberup til pumpestationen Aalborg Nord i Hobro, som beskrevet i tillæg nr. 11 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan.

Tillæg nr. 26 til spildevandsplanen kan ses her på siden.

Klagevejledning
Byrådets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed(Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3)

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 november 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?