Annoncer


Klejtrup - Klejtrup Møllebæk og Klejtrup Bæk - Ændrede tidspunkter for grødeskæring - Vedtagelse af Tillægsregulativ og afgørelse om Særlig Miljøvurdering (SMV)

Afgørelse

Med baggrund i vandløbsvedligeholdelsen af de offentlige vandløb har Mariagerfjord
Kommune og Viborg Kommune udarbejdet tillægsregulativ for Klejtrup Bæk og Klejtrup Møllebæk, samt udført screening for særlig miljøvurdering.

I henhold til § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal myndigheden træffe afgørelse om planer eller programmer medfører, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Vandløbsregulativer anses i den forbindelse som værende planer. Mariagerfjord Kommune og Viborg Kommune har derfor screenet forslaget til tillægsregulativ.

Kommunens vurdering er, på baggrund af vedhæftede screening, at der ikke efterfølgende skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Se mere i den vedhæftede screening.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?