Annoncer


Fladbjerg - Hadsundvej 17 - Nedsivning af 12.000 m3 vand pr. år fra kalkholdig slam i kalkbassin - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord har givet Dansk Salt A/S tilladelse til nedsivning af 12.000 m3 vand pr. år fra kalkholdigt slam i kalkbassin. Tilladelsen er givet efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Nedsivningsbassinet placeres på matr. nr. 2a Fladbjerg, Mariager Jorder ved Dansk Salt A/S, Hadsundvej 17, 9550 Mariager.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 29. september 2020. Afgørelse og klagevejledning ses i dokumentet ude til højre.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 29. september 2020.

Afgørelse og klagevejledning ses i bilagene her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 september 2020 08:00
Klagefrist d.:
29 september 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?