Annoncer


Skelund - Vandløb og Banesti syd for Skelund - Krydsning med netkabel - Tilladelse efter Vandløbsloven

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune godkender hermed krydsning ved styret underboring af 3 private grøfter til vandløbet ’Afløb fra Skelund’ samt krydsning af fredet banesti, syd for Skelund, 9650 Hadsund (i alt 4 krydsninger).

Netkablet, på ca. 1,4 kilometers længde, anlægges af N1 A/S, som en udvidelse af det eksisterende net i området.

Kabeltracé samt krydsningspunkter med vandløb og banesti fremgår af Kortbilag 1 i tilladelsen.

Klagefristen er den 10. maj 2021.

Oversigtskortet viser kabeltracéet (rød streg) i området syd for Skelund, nordøst for Hadsund.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
10 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?