Annoncer


Hobro - Sparrehuse 5 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 229807, version 2.

Det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 november 2021 08:00
Klagefrist d.:
27 december 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?