Annoncer


Hobro - Daginstitution på Solvej - Lokalplan 131/2019 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 131/2019 for Daginstitution på Solvej i Hobro endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre en daginstitution, som skal dække et konkret behov for en specialafdeling og flere børnehave- og vuggestuepladser.

Daginstitutionen placeres, der hvor Nordre Skole tidligere lå og vejbetjenes ligeledes via Solvej. Arealet nærmest Solvej anvendes til parkering og de øvrige udenoms arealer anvendes til legepladser og lignende. Fredsskovsarealet i den nordlige del at lokalplanområdet påtænkes lejlighedsvist anvendt af børnene.  

Lokalplanen kan ses her på siden.

Lokalplanen kan også ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plandata.dk

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses her på siden.

Yderligere oplysninger om lokalplanen
Lokalplan bliver offentliggjort den 13. september 2019 nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24 og ved førstkommende mulighed i Hobro Avisen.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 september 2019 08:00
Klagefrist d.:
11 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?