Annoncer


Hobro - Svenstrup Bæk - Fjernelse af fiskespærring RIN-330 - Afgørelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune godkender nu realiseringen af indsats RIN-330 i statens vandområdeplan 2015-21, som omfatter fjernelse af en fiskespærring i Svenstrup Bæk.

Spærringen består af en rørbro i Fjelstedvej, som grundet stort fald og kraftig strømhastighed gennem røret samt et styrt på udløbssiden udgør en faunaspærring for fisk og smådyr.
Rørbroen skal udskiftes til et betonrør med større diamenter og 1 promilles fald, således at der kan etableres en vandløbsbund i røret. Røret forskydes marinalt mod øst af hensyn til 2 spildevandsledninger som ligger langs vejen. Vandløbet tilrettes op- og nedstrøms og der tilføres gydegrus. Der etableres et stabiliserende sandfang til afværge af. sandtransport som følge af arbejdet.

Spørgsmål kan rettes til Mette Bramm på mail mebra@mariagerfjord.dk eller tlf. 24675552.

Under bilag her på siden kan du se afgørelsen samt oversigtkort, som viser indsatsens placering (rød prik) ca. 9 km sydøst for Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 oktober 2021 07:02
Klagefrist d.:
28 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?