Gå til hovedindhold

Botilbud Skivevej

Botilbud Skivevej er centralt beliggende i Hobro by. Boligerne ligger naturskønt op af Vester Fjord. Der er kort afstand til forretninger, ligesom der er kollektiv trafik i nærheden.

Indhold

  Botilbud Skivevej

  På Botilbud Skivevej har vi 18 boliger med stue/tekøkken, soveværelse og badeværelse. Hver lejlighed er cirka 50 m2 og der er egen terrasse tilknyttet hver lejlighed. Skivevej er opdelt i to levegrupper med hver deres fælles boligareal. Alle boliger ligger i stueplan.

  De fysiske rammer på Skivevej er velegnede, hvis du har et fysisk handicap – for eksempel hvis du har kørestol eller rollator.

  Botilbuddet er til dig, der har varigt nedsat psykisk funktionsniveau og derfor har behov for hjælp i hverdagen. Vi har sovende nattevagt på botilbuddet.

  Vi tilbyder individuel støtte, således du oplever at bo godt og have et liv med meningsfuldt indhold. Vores kerneopgave er at støtte dig til at mestre livet.

  Borgere med udadreagerende adfærd er ikke i målgruppen til Skivevej. Skivevej er ikke et velegnet tilbud til borgere med en problemskabende adfærd.

  Vi arbejder målrettet med at tilpasse vores indsats til dine drømme og støtter dig i at indfri dine potentialer og mestre dit eget liv. I dagligdagslivet har vi altid fokus på mest mulig egen mestring, således du oplever at være aktiv i eget liv.

  Vores faglige tilgang baseres på den neuropædagogiske viden – og vi tilpasser vores støtte til de ressourcer og udfordringer, du har.

  Den fælles metode referenceramme, vi tager afsæt i, er KRAP. KRAP står for kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik. Du kan læse mere om KRAP på Socialstyrelsens hjemmeside. Vi kvalitetssikrer således indsatserne med løbende evaluering af indsatsen sammen med dig.

  Vi arbejder med medbestemmelse og medindflydelse – blandt andet gennem vores ugentlige husmøder, hvor vi sammen laver madplan, planlægger ugens aktiviteter og andet.

  Vi har løbende fokus på fysisk og mental sundhed – gåture, ridning, svømning, indendørs træning på stedet. Vi har aftenskole med blandt andet musik og fællessang. Derudover har vi forskellige aktiviteter, hvor vi for eksempel tager på stadion sammen.

  Botilbud Skivevej

  Skivevej 27

  9500 Hobro

  97115253

  Forrige Næste