Gå til hovedindhold
Høring

Høring af forslag til ny Børne- og ungepolitik

Høringsfrist 3. maj 2024 kl. 10.00

Indhold

  Udvalget for Børn og Familie har på møde 2. april 2024 vedtaget forslag til ny Børne- og ungepolitik.

  Offentlig høring af politikforslaget

  Forslag til ny Børne- og ungepolitik fremlægges til offentlig høring. I høringsperioden har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller forslag til politikken. Efter høringsperioden vil Udvalget for Børn og Familie behandle alle henvendelser og vurdere, om forslaget skal revideres, inden det fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet.

  Høringsfristen er 3. maj 2024 kl. 10. Høringssvar fremsendes til mail hwchr@mariagerfjord.dk og mærkes ”Høringssvar” i emnefeltet.

  I forbindelse med udarbejdelsen af ny politik, har Udvalget for Børn og Familie hentet inspiration og holdninger fra børn, unge, forældre, bestyrelser, medarbejdere, forskning, borgermøde samt det samlede Byråd.

  Politikken er også udarbejdet i to børnevenlige udgaver, hvor målgruppen er hhv. 10-årige og 14-årige. Disse udgaver indgår også i høringsmaterialet. Alle tre udgaver af politikken kan hentes som bilag her på siden.

  Bemærkninger til politikforslaget vil blive offentliggjort

  Når du indsender høringssvar, vil dit høringssvar samt din adresse og din mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til kommunens byråd og politiske udvalg.

  Sidst opdateret: 3. april 2024