Gå til hovedindhold

Uddannelsen

Uddannelsen som kontorelev med speciale i offentlig administration tager to år, og giver dig en god kombination af både skoleophold og arbejde med løn under hele forløbet. I løbet af de to år kommer du typisk til at sidde i tre afdelinger – otte måneder hvert sted.

Som kontorelev hos os, bliver du en del af en stor organisation bestående af ca. 4.000 medarbejdere fordelt i hele kommunen.

Uddannelsesvejlederne og din personlige vejleder i den enkelte afdeling sørger for, at du får et bredt, udfordrende og lærerigt uddannelsesforløb med ansvar og egne opgaver.
Du bliver også en del af en elevgruppe med et stærkt sammenhold.

Adgangskrav

For at blive kontorelev hos os, skal du som minimum have bestået, eller inden opstart forvente at bestå én af nedenstående uddannelser:

 • Kombineret erhvervs- og gymnasial uddannelse (EUX Business) - rettet mod kontor
 • Højere Handelsuddannelse (HHX)
 • Handelsskolens Grunduddannelse (HG)
 • Gymnasial uddannelse (HTX, STX og HF) - suppleret op med 5 ugers EUS-forløb
 • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, anbefaler vi, at du kontakter din lokale handelsskole.

Formaliteter

Dine vejledere hjælper dig med at opnå alle de mål, som er fastlagt for kontoruddannelsen. Du får udleveret en praktikplan, og din vejleder står til rådighed som sparringsperson under hele uddannelsesforløbet.

Mød kontoreleverne

Annika Linnemann Sauer

Annika Sauer, 36 år

1. års elev

Min baggrund: EUX business og frisør
1. år – Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked
2. år – Ydelsesservice

”Noget af det, som tiltaler mig allermest ved at være elev i Mariagerfjord Kommune, er de åbne arme man bliver mødt med. Man er ikke ”bare” en elev, men en del af det fælles team og sammenhold der er i sekretariatet. Ydermere er jeg vild med, at jeg får lov til at være med til ALT – dette giver mig en bred erfaring og godt med viden, som kan bruges, når jeg er færdigudlært. Jeg kan ikke sige andet end, at jeg er stolt af at være elev i Mariagerfjord Kommune”

Pernille Haack Lybech

Pernille Lybech, 31 år

1. års elev

Min baggrund: Butiksuddannelse
1. år – Løn
2. år – Borgerservice

”Noget af det bedste ved at være elev ved Mariagerfjord Kommune er alle de søde og fantastiske mennesker man møder på sin vej. Dette gælder både i afdelingen man arbejder i, men også når man er på besøg rundt omkring, samt ens med-elever.
Jeg synes det er spændende at komme rundt i flere forskellige afdelinger gennem ens uddannelse. Dette er med til at man får et større indblik i hvordan Mariagerfjord Kommune fungerer.
Jeg synes også, at det er spændende, at man får noget ansvar, for nogle bestemte områder. På den måde føler jeg, at jeg er en del af holdet på helt samme måde som mine kollegaer.
Man får en meget alsidig uddannelse hos Mariagerfjord Kommune. Jeg kommer bl.a. både igennem noget økonomi og noget borgerrettet service, som jeg helt sikkert kan bruge i flere sammenhænge efter endt uddannelse.”

Anne Hansen

Anne Hansen, 32 år

2. års elev

Min baggrund: Pædagog. Derudover har jeg en STX + 5 ugers EUS forløb
1. år – Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked
2. år – Borgerservice samt skolesekretær på Søndre Skole

"Det bedste ved at være kontorelev i Mariagerfjord Kommune er, at jeg kommer ud og prøver kræfter med forskellige afdelinger, som jeg selv har indflydelse på. Det er både spændende at komme i en afdeling, hvor min interesse allerede ligger, og samtidig opdage en ny afdeling med dertilhørende opgaver. Uanset afdeling elsker jeg, at være med til at skabe værdi for borgerne. Når jeg oplever, at kunne hjælpe en borger, så giver mit arbejde stor mening. Det er fedt at få en masse ny faglig viden – både på skolen, men især igennem mine dygtige kolleger, som altid er klar til at lære fra sig. Derudover er der et fantastisk elevfællesskab, hvor vi bruger og hjælper hinanden. Det er guld værd, at have nogen at følges med og støtte sig op af gennem uddannelsen."

Sofie Norr Bjørn

Sofie Norr Bjørn, 30 år

2. års elev

Min baggrund: HG uddannelse og butik
1. år – Løn og Driftsøkonomi
2. år – Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

"Noget af det jeg godt kan lide ved at være elev ved Mariagerfjord Kommune er, man får egne ansvarsområder, hvor man får lov at arbejde selvstændigt. Ved Mariagerfjord Kommune bliver man udfordret ved at komme rundt i forskellige afdelinger, hvor man møder kompetente kollegaer, som gerne vil lære fra sig. Jeg synes det er fedt, at man bliver taget så godt i mod og bare bliver en del af holdet."

Camilla Olesen

Camilla Olesen, 31 år

2. års elev

Min baggrund: EUX business
1. år – Skolesekretær på Arden Skole
2. år – Ydelsesservice

"Noget af det jeg synes er fedest ved at være kontorelev hos Mariagerfjord kommune er, alle de forskellige afdelinger vi kan komme rundt i. Lige nu sidder jeg på Arden skole hvor jeg til dagligt laver en hel del forskellige administrative opgaver, og så er vi jo som sekretærer de første alle møder, når de kommer ind på skolen eller ringer ind til os. Det synes jeg er super fedt, fordi man aldrig helt ved, hvad dagen bringer. Fordelen ved at komme omkring så mange forskellige afdelinger er, at når vi er færdiguddannede som kontorelever, så har vi en meget bred erfaring inden for mange forskellige områder, hvilket jeg personligt ser som en kæmpe styrke fremadrettet."

Afdelinger der har kontorelever

 • Arden Skole
 • Søndre Skole
 • Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked - herunder også Pladsanvisningen
 • Pladsanvisningen
 • Borgerservice
 • Ydelsesservice
 • Driftsøkonomi
 • Lønkontoret


Arden skole

Som kontorelev på Arden Skole sidder man fysisk på skolens kontor sammen med to sekretærer. 
Her er opgaverne yderst varieret, og man vil kunne forvente mange forskellige opgaver.

Eksempler på opgaver kan være: 

 • Betale regninger
 • Elevadministration
 • Personaleadministration
 • Afvikling af afgangsprøver
 • Sætte plaster på
 • Lave kaffe
 • Budgetopfølgning
 • Ansvar for depot og indkøb
 • Ansvar for indkomne mails
 • Og meget andet 

På Arden Skole betegnes medarbejderne på skolens kontor som blæksprutter. Der er aldrig to dage der er ens, og det synes de er fedt.

Arden Skole vil kunne tilbyde en kontorelev kendskab til det at sidde i en decentral afdeling af kommunen. Det giver en bred viden inden for mange områder. De fordyber sig ikke i specifikke områder, men har behov for at vide lidt om alt. De samarbejder derfor også med mange af kommunens centrale afdelinger, og benytter sig af den viden, som de besidder.

På Arden Skole vil en kontorelev blive budt velkommen til en hverdag fyldt af uforudsigelighed, hjælpsomhed og ikke mindst masser af gode opgaver.

Søndre Skole

Som kontorelev på Søndre Skole kan du se frem til en spændende og levende hverdag fyldt med mangeartede opgaver.

Du vil blive en del af administrationen på Søndre Skole og Mariagerfjord 10. Klassecenter – 2 afdelinger, en i Hobro midtby og en på Kirketoften 5, Hobro.

Søndre Skole er overbygningsskolen i Hobro midtby, med elever fra 7. til 9. årgang. Her vil du sidde på skolens kontor sammen med 3 sekretærer.

Eksempel på sekretæropgaver kan f.eks. være:

 • Elevadministration
 • Personaleadministration
 • Fordeling af post fra fællespostkasse til skolens personale
 • Skrankebetjening 
 • Kommunikation med elever, forældre og lærere telefonisk og via Aula
 • Prøveafvikling
 • Regnskab- og budgetopfølgning
 • Journalisering
 • Indkøb/klargøring af ledelses- og personalemøder
 • Indkøb af inventar- og depotvarer til skolen
 • Bestilling af buskort til skolens elever

Opgaverne på skolens kontor er udfordrende og alsidige, og du vil herigennem få en bred kontaktflade. Du vil modtage grundig oplæring og når du sidder med dine arbejdsopgaver, er der rig mulighed for sparring og vidensdeling med sekretærteamet. Du kan som elev forvente en omskiftelig hverdag, hvor tempoet til tider er højt, dog altid med positiv opbakning fra dine medkollegaer.

Trives du i en hverdag, hvor du skal have mange bolde i luften. Er du serviceminded, imødekommende og omstillingsparat, så skal du vælge Søndre Skole & MF10 i din elevtid.

Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked

Sekretariatet for BUA holder til på Fjordgade 5 i Mariager. Sekretariatet består af 14 medarbejdere, hvoraf 5 er ansat i Pladsanvisningen.

Opgaverne du kommer til at møde i sekretariatet, er dem der omhandler børn. Dette er i form af understøttelse af:

 • PPR – Pædagogisk, psykologisk rådgivning
 • Familierådgivningen 
 • Specialrådgivningen 
 • Skole/dagtilbud
 • Ressourcecentret

Som kontorelev i Sekretariatet for BUA, kommer du til at være en del af et sekretariat, hvor to dage aldrig er ens. Der kan sagtens være en plan for, hvad der skal laves, når du møder ind, og så er det sjældent, at det er er det der kommer til at ske, da der ofte kommer noget uforudset.

I sekretariatet skal man være omstillingsparat og god til at have mange bolde i luften.

Du vil i tæt samarbejde med dine kollegaer komme til at sidde med opgaver så som Børn og Unge-udvalgsmøder, fordeling af post, udbetale løn til plejefamilier og mange andre spændende opgaver.

Det er er sekretariat, der samarbejder på tværs af fagområder, så man får en bred viden inden for børneområdet.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen er en del af sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked og holder til på Mariager Rådhus. Der er fem medarbejdere pladsanvisningen.

Du vil blive en del af en hverdag, som aldrig er kedelig. Selvom de fleste af opgaverne har et fast rul, er dagene altid forskellige. Du vil opleve at dagene til tider kan være uforudsigelige og at der vil være mange bolde i luften på samme tid.

Opgaver i Pladsanvisningen består bl.a. behandling af ansøgninger om og visitering af pladser i dagtilbud og SFO. Vi behandler også ansøgninger om økonomisk friplads og efterfølgende genberegninger samt mellemkommunale afregninger.

Du vil kunne møde opgaver som:

 • Adviser på børn som fødes og heraf besked til forældre om at skrive deres barn op til dagtilbud.
 • Behandling af ansøgning om dagtilbud - både til kommunale og private.
 • Klargøring til visitation til dagpleje, vuggestue og børnehave.
 • Visitering (og re-visitering) af pladser.
 • Sende tilbud og opfølgning på disse.
 • Private pasningsordninger – fra ansøgning til indmeldelse.
 • Ansøgning – behandling – bevilling af økonomiske fripladser.
 • Genberegning og årlig efterregulering af de økonomiske fripladser.
 • Mellemkommunale afregninger – når børn bruger plads på tværs af kommunegrænsen.

Pladsanvisningen samarbejder med mange forskellige afdelinger bl.a. dagplejen, vuggestuer og børnehaver, skoler/SFO, rådgivere og pladsanvisninger i andre kommuner.

Borgerservice

Mariagerfjord Kommune har Borgerservice i Hadsund og Hobro. Der er ansat ca. 9-10 medarbejdere hvert sted og som elev i Borgerservice vil du opleve at være begge steder. I Borgerservice er der meget sjældent to ens dage, så det er en fordel, at du er omstillingsparat og kan lide at have mange bolde i luften.

Borgerservice er i mange tilfælde indgangen til kommunen og kommunens ansigt ud af til. De får dagligt mange forskellige spørgsmål og forsøger altid at hjælpe borgeren bedst muligt. Det er derfor vigtigt, du altid gør dit yderste for at hjælpe borgeren med at finde svar på spørgsmålet. Vi har kontakt til mange forskellige mennesker og det er vigtigt, du møder borgeren i øjenhøjde, er serviceminded, smilende og imødekommende.

Som elev i Borgerservice vil du blive mødt af en brede vifte af opgaver eksempelvis:

 • Folkeregister, herunder flytninger, ind- og udrejse, sygesikring og lægeskift.
 • Ekspedition af pas og kørekort og udstedelse af MitID.
 • Kommunes hovedomstilling og alm. telefonbetjening.
 • På pensionsområdet vil du blandt andet komme til at arbejde med at bevillige eller give afslag og udbetale helbredstillæg til kommunens pensionister.

Så er du smilende, serviceminded, trives i en travl hverdag sammen med 20 knivskarpe kollegaer, så skal du vælge Borgerservice.

Ydelsesservice

Som elev hos Ydelsesservice sidder man fysisk i Korsgade 2, Hobro sammen med ca. 15 andre medarbejdere. Ydelsesservice er en del af fagenheden ”Arbejdsmarked” og hører til Jobcentret.

Opgaverne i Ydelsesservice er yderst varieret og man kan som elev forvente en hverdag, som er omskiftelig og udfordrende.

Eksempler på opgaver kan være:

 • Udbetaling af sygedagpenge og sygedagpengerefusion til arbejdsgivere
 • Udbetaling af flekslønstilskud, både gammel og ny ordning 
 • Udbetaling af tilskud til voksenlærlinge og mentorordninger 
 • Udbetaling af ressourceforløbsydelse, både under jobafklaring og ressourceforløb 
 • Behandling af ansøgninger om kontanthjælp, overgangsydelse, uddannelseshjælp, særlig støtte brøkpension 
 • Behandling af ansøgninger om enkelt ydelser, f.eks. hjælp til boligindskud, medicin osv. 
 • Løbende sagsbehandling på løbende sager, f.eks. ferieindberetninger, modregning af løn osv.
 • Modtagelse af flygtninge, sikkerhedsstillelser og repatriering
 • Modtagelse og betjening af borgere i Jobbutikken 
 • Andre administrative opgaver

Arbejdet i Ydelsesservice kræver et bredt tværfagligt samarbejde både internt i kommunen, men også med andre samarbejdspartnere uden for kommunen, f.eks. Blå Kors, boligforeninger, elselskaber, tandlæger osv.

Du vil som elev i Ydelsesservice have mulighed for at have dit eget ansvarsområde, naturligvis med grundig oplæring, sparring og vidensdeling med dine kollegaer.

Driftsøkonomi

Driftsøkonomi er en del af Staben for Økonomi, IT og Borgerservice og er placeret i Hadsund.

Driftsøkonomi består af flere teams:

 • Økonomiservice
 • Boligadministration
 • Opkrævning
 • Controlling
 • Forsikring

I driftsøkonomi er der ca. 15 medarbejdere og 1 gruppeleder.

Hvad laver man i Driftsøkonomi?

Du vil komme rundt i de forskellige teams, men du vil dog altid starte i Økonomiservice.
Fællesnævneren for alle teams er tal, og de har en bred kontakt til både decentrale og centrale afdelinger.

I Driftsøkonomi kommer du til at arbejde med tal i alle størrelser. Du kommer bl.a. til at arbejde med bogføring, journalisering, forskellige kontrolopgaver, afstemninger og mange andre spændende opgaver.

Lønkontoret

Som kontorelev ved Lønkontoret vil du blive en del af Staben for Økonomi, IT og Borgerservice og du vil fysisk skulle møde ind på Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, med 8 andre medarbejdere og 2 teamledere. 
 
Opgaverne ved Lønkontoret er varieret og du kan forvente en hverdag, hvor to dage sjældent er ens.

Nogle af opgaverne du kan blive introduceret til kan bl.a. være:

 • Oprette og vedligeholde personale
 • Fraværsregistreringer og vejledning hertil
 • Hjemsøgning af refusion ved sygdom og barsel
 • Anmeldelse af TR AKUT
 • Udsendelse af ansættelsesbreve
 • Foretage lønkontroller
 • Bogføring i økonomisystemet
 • Journalisering i ESDH systemet SBSYS
 • Telefonbetjening
 • Andre administrative opgaver

Dit arbejde ved Lønkontoret kommer til at kræve bredt tværfagligt samarbejde f.eks. med ledere og stedfortrædere, personalekonsulenter ved HR-afdelingen og Ydelsesservice.

Du vil på Lønkontoret blive tildelt dine egne ansvarsområder, hvor du naturligvis vil modtage grundig oplæring, sparring og vidensdeling med kollegaerne på Lønkontoret.
 
Trives du i en travl hverdag, er smilende og omstillingsparat, så skal du helt klart vælge Lønkontoret i din elevtid.