Jorddepoter


Aflevering af jord kan ske på jorddepoterne på Fragdrupvej, Finlandsvej, Ølsvej og Gunderupvej.

Aflevering af jord

For alle tilførsler af jord til  jorddepoterne gælder, at transportøren skal kontakte Mariagerfjord Kommune for at få adgang til jorddepotet. Transportøren skal i den forbindelse udfylde en formular med titlen "Modtagelse af jord".

Den nævnte formular kan hentes som pdf-fil nederst på denne side.

For alle tilførsler af jord til depotet gælder, at der skal sættes et skilt med et fortløbende nummer i det parti jord, der bliver tippet af. Dette skilt bliver udleveret hos Mariagerfjord Kommune.

Jordtyper

På jorddepoterne må der afleveres ren jord (kat. 1 jord)

Jordflytning anmeldes altid via www.jordweb.dk. Transportøren skal desuden være i besiddelse af en godkendt anmeldelse om jordflytning fra hjemkommunen, hvis det ikke er Mariagerfjord Kommune. Anmeldelsen vedlægges ansøgningen i Jordweb. Det afleverede læs må ikke indeholde forurenende stoffer eller affald af nogen art, såsom murbrokker, tømmer, haveaffald eller slam.

Kontrol af aflæsning - Vær opmærksom på, at det afleverede læs ikke er godkendt af Mariagerfjord Kommune, før jorden er behandlet. Ved mistanke om at jorden er forurenet, forbeholder vi os ret til at foretage analyse og eventuel påkræve behandling af jorden på transportørens regning. 

Det er ikke tilladt for transportøren at læsse og transportere jord, som allerede er læsset af.

Betaling - Ikke-registrerede kunder kan kun betale kontant, mens momsregistrerede virksomheder kan oprettes som kontokunder. Her er betalingsfristen løbende måned + 20 dage.

Hent formular til modtagelse af jord på jorddepot.

Takstblad vedrørende håndtering af jorddepoter.

Kontakt


Claus Hallingdal Bloch

Miljø

  •  97113651
  •  

Gitte Hansen

Miljø

  •  97113634
  •  

Opdateret 17.02.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?