Landbrugstilsyn


Husdyrbrugets størrelse afgør, hvor tit, der skal føres tilsyn. På tilsynet kontrolleres blandt andet dyreholdets størrelse, opbevaring af gødning, 10 års beholderkontrol, 5 års beholderkontrol ved krav om gyllealarm, afløbsforhold, gødningsregnskab m.m.

Mariagerfjord Kommune udfører tilsyn hos alle husdyrbrug, der har 3 DE (dyreenheder) eller flere. 

Husdyrbrugets størrelse afgør, hvor tit der skal føres tilsyn:

  • Husdyrbrug med en § 11, § 12 eller § 33 miljøgodkendelse skal have tilsyn mindst hvert 3. år.
  • Husdyrbrug med en § 10 tilladelse skal have tilsyn mindst hvert 6. år.
  • Landbrug med en § 16 tilladelse skal have tilsyn mindst hvert 6. år.
  • Husdyrbrug over 3 DE skal have tilsyn mindst hvert 6. år.
  • Pelsdyrfarme uden en miljøgodkendelse skal have tilsyn mindst hvert 6. år

Ved tilsynet gennemgås primært regler fastsat i Husdyrgødningsbekendtgørelsen om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder.

På husdyrbrug med miljøgodkendelse gennemgås tillige vilkår fastsat i miljøgodkendelsen.

På tilsynet kontrolleres blandt andet dyreholdets størrelse, opbevaring af gødning, 10 års beholderkontrol / 5 års beholderkontrol ved gyllealarm krav, afløbsforhold, gødningsregnskab m.m.

Læs mere i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Udvidelse eller ændring af bedriften

Et dyrehold må ikke ændres eller udvides, før der er indhentet tilladelse eller udarbejdet en godkendelse af Mariagerfjord Kommune.

Læs mere om, hvad der gælder for tilladelser og godkendelser over 3 DE  under Ændring i husdyrproduktion m.m. i menuen som du finder til venstre på siden.

Olier og kemikalier

Olie og kemikalier (inkl. farligt affald) skal opbevares miljømæssigt forsvarligt. Dermed minimeres risikoen for forurening af omgivelserne, hvis der skulle ske et spild af olie eller kemikalier på dit landbrug.

Kemi og sprøjtemidler skal opbevares aflåst.

Mariagerfjord Kommune stiller en række krav til en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, herunder farligt affald.

Læs mere i Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.

Opkrævning af brugerbetaling for tilsyns- og godkendelsesarbejde 

Miljøministeriet har pålagt kommunerne at opkræve brugerbetaling for tidsforbrug tilknyttet tilsynsarbejde og udarbejdelse af afgørelser om miljøgodkendelser for landbrug.

Læs mere om opkrævning af brugerbetaling.

Opkrævning af brugerbetaling for tilsyns- og godkendelsesarbejde 2019-2020

Miljøministeriet har pålagt kommunerne at opkræve brugerbetaling for tidsforbrug tilknyttet tilsynsarbejde og udarbejdelse af afgørelser om miljøgodkendelser for virksomheder. 

Reglerne er beskrevet i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen opstiller en række klare regler for, hvilke aktiviteter der skal medregnes i brugerbetalingen. 

Hvilken tidsperiode dækker brugerbetalingen for?

Brugerbetalingen opgøres primo november, hvilket betyder, at den udsendte regning dækker over tidsforbrug i perioden fra og med uge 45 i 2019 til og med uge 44 i 2020. 

Denne måde at opgøre tidsforbruget på betyder, at mange sager faktureres over flere gange.

Det kan dreje sig om et tilsyn, der er udført i sidste faktureringsperiode, men som først i denne periode er blevet afrapporteret. Det kan også være i forbindelse med afgørelser om miljøgodkendelser, hvor der bliver udskrevet regninger for afgørelser, der endnu ikke er afsluttet.

Hvad medregnes? 

For både tilsyn- og godkendelsesarbejde medregnes 

  • Tidsforbrug, der er direkte knyttet til den enkelte virksomhed
  • Aktiviteter på og uden for virksomheden
  • Politisk behandling
  • Udarbejdelse af afgørelse om miljøgodkendelse skal medregnes, selv om afgørelsen ender med et afslag.
  • Behandling af en godkendelsesansøgning, der senere trækkes tilbage, medregnes.

Kørsel medregnes ikke, ligesom generel vidensopbygning i forvaltningen, fastlæggelse af generelle politikker eller planlægning heller ikke indgår.

Er der fejl på din regning?

Mener du, at der er sket fejl i tidsregistreringen, eller har du spørgsmål til opkrævningen, er du velkommen til at henvende dig til Miljøafdelingen.

Henvendelser angående opkrævninger på

Landbrug skal rettes til Meri Ann Gjødesen Herskind på tlf. 97 11 36 84 (mhers@mariagerfjord.dk), eller Jannik Mørk Skovgaard Lauritzen på tlf. 97 11  36 36 (janl1@mariagerfjord.dk). 

Andre virksomheder skal henvende sig til Jacob Hollerup Mikkelsen på tlf. 97 11 36 52 (jmikk@mariagerfjord.dk).

Klagevejledning

Kommunen har ikke mulighed for at dispensere fra reglerne, ligesom afgørelser om brugerbetaling ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Kontakt


Landbrug


Opdateret 16.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?