Udleje af arealer og stadepladser


I Mariagerfjord Kommune er det muligt at leje stadepladser i Hobro, samt leje grønne arealer til jordbrugsformål og græsning af f.eks. heste og får.

Alle arealer, der er egnet til opdyrkning, udlejes som udgangspunkt til jordbrugsformål i 5 årige perioder, som ofte forlænges. Udlejning sker primært til lokale interesser.

Andre arealer, som ikke er egnet til opdyrkning, udlejes til græsning til f.eks. heste eller får. Disse arealer udlejes som regel i længere perioder.

Ledige arealer annonceres på kommunens hjemmeside og Facebookside.

Fælles for kommunale arealer

Der må ikke anvendes pesticider på kommunale arealer. Ligeledes henstiller kommunen til, at gødskning begrænses mest muligt.

Lejen

Lejen indeksreguleres og harmoniseres. Hvis man lejer et kommunalt areal, skal man være indstillet på, at have et kort opsigelsesvarsel.

Ledige arealer

Areal til udlejning i Ø. Doense. Arealet ligger på Valmuemarken, og er på ca. 0,7 ha. i landzone. Arealet har tidligere været anvendt til græsning af heste. Den årlige leje er 1.500,00 kr.

Stadepladser

I Hobro er det muligt at leje en stadeplads. Sælgere der ønsker en fast stadeplads indgår en lejeaftale med Mariagerfjord Kommune.

Sælgere, der kun ønsker at benytte en stadeplads enkelte gange, skal kontakte kommunen for nærmere oplysninger.

Kontakt


Kristina Spencer Nielsen

Miljø

  •  97113607
  •  

Opdateret 27.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?