VVM


VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Anlæg, der kan have væsentlige virkninger på miljøet, skal vurderes efter VVM-bekendtgørelsens bestemmelser, inden der kan gives tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse.

Hvornår skal der laves en VVM?

En  lang række anlæg er omfattet af VVM-reglerne. 

Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og akvakultur, motorsportsbaner, vindmøller, fødevareindustrier og infrastruktur.

Læs VVM-reglerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

VVM-redegørelse

Nogle typer af anlæg og projekter kræver altid, at der laves en VVM-redegørelse.

Se BILAG 1 i VVM-bekendtgørelsen

VVM-screening

Andre typisk mindre anlæg skal VVM-screenes for at afgøre, hvorvidt en VVM-redegørelse er nødvendig eller ej.

Se BILAG 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Anmeldepligt

Bygherren skal indsende en anmeldelse til kommunen forud for etablering, ændring eller udvidelse af anlæg, der findes på bilag 1 eller bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.  

Anmeldelsen skal foregå digitalt via BYG og MILJØ


Kontakt


Virksomhedsgruppen


Opdateret 09.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?