Annoncer


Skrødstrup - Dalhusvej 8 - Opførelse af udhus på 70 m2 og med overdækning på 34 m2 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 24-05-2017

Fladbjerg - Hadsundvej 84 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 23-05-2017

Hvem skal have Handicapprisen 2017?

Læs mere Information 22-05-2017

Hadsund - Lystbådehavn ved Thygeslundvej - Forslag til Lokalplan 111/2017 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 19-05-2017

Hedeli Bæk - Søbjergvej - Åbning af rørlagt strækning af vandløbet - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 18-05-2017

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Læs mere Information 17-05-2017

Kastbjerg - Sogneskelgrøften - Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 10-05-2017

Kortlægning af naturarealer i Mariagerfjord Kommune

Læs mere Information 09-05-2017

Invitation til borgermøde om Hegedalsvejs fremtidige udformning

Læs mere Information (Invitation) 09-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af rugehønsbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Hobro - Brogade og Horsøvej - Krydsning af Onsild Å - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 05-05-2017

Hobro - Vesterfjord - Midlertidig sænkning af vandstand - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 05-05-2017

Hobro - Brogade - Udledning af oppumpet grundvand til Onsild Å m.v. - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 05-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Mariager - Veteranjernbanen på Mariager Havn - Offentliggørelse af Lokalplan 106/2017

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Øster Hurup - Solbjergvej 20 - Brug af areal bag ved Fruerlundparken til campering og parkering hvert år i uge 29 til 31 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 27-04-2017

Kompostbeholdere - Sommertilbud

Læs mere Information 24-04-2017

Kompostorm

Læs mere Information 24-04-2017

Rostrup - Stenstrupvej/Gammelvej - Nedlæggelse af den private fællesvej - Høring

Læs mere Høring 18-04-2017

Motion og Café i Hobro - Træningstilbud for kræftramte

Læs mere Information (Invitation) 17-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Handest - Vindmølleområde ved Handest Hede - Grøn Ordning - Ansøgningsfrist er den 1. november 2017

Læs mere Information 27-03-2017

Bemærk - Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser pr. 1. april 2017

Læs mere Information 24-03-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?