Annoncer


Astrup - Lilleardenvej 11 - Opførelse af overdækket terrasse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 15-10-2021

Sdr. Onsild - Søagervej 8 - Etablering af regnvandsbassin - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 15-10-2021

Tobberup – Høndrupvej 4 – Lovliggørelse af garage og udhus – Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 14-10-2021

Rold – Roldvej 1 – Udstykning af en ny ejendom – Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-10-2021

Handicaprådet inviterer til valgmøde 3. november 2021

Læs mere Information (Invitation) 13-10-2021

Hadsund – Tempovej/Stadionvej – Udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg – Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere Høring (Forslag) 11-10-2021

Arden – Milmosevej 18 – Anmeldelse af etablering af produktionsareal til hobbydyrehold – Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 11-10-2021

Visborg - Gl. Visborgvej 125 - Opførelse af garage på 63 m2 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 08-10-2021

Rold - Hobrovej - Forslag om ophævelse af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig-, center- og erhvervsformål - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 07-10-2021

Høring af Mariagerfjord Kommunes Beskæftigelsesplan 2021-2024

Læs mere Høring 06-10-2021

Oue – Listevej – Lokalplan 162/2021 og Kommuneplantillæg nr. 59 – Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 06-10-2021

Rostrup - Vandværksvej 1, Rostrup Vandværk - Ansøgning om tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Læs mere Høring 06-10-2021

Valsgård – Bækparken 1A, Rostrup Vandværk – Ansøgning om tilladelse til indvinding af 110.000 m3 grundvand pr. år fra vandværkets to kildepladser – Høring

Læs mere Høring 06-10-2021

Hobro - Vandløb langs banestrækningen mellem Hobro og Arden - Krydsning med fiberkabel - Tilladelse efter Vandløbsloven

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 06-10-2021

Skelund – Erhvervsområde på Skelund Hovedgade – Lokalplan 165/2021 og Kommuneplantillæg nr. 62 – Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 06-10-2021

Fragdrup - Stenstrupvej - Etablering af midlertidig arbejdsplads ved bro - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 05-10-2021

Høring af Mariagerfjord Kommunes Ressource og Affaldsplan 2021-2026

Læs mere Høring 05-10-2021

Semvej - Semvej 35 - Opførelse af hestestald - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 04-10-2021

Hobro - Svenstrup Bæk - Fjernelse af fiskespærring RIN-330 - Afgørelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Læs mere Afgørelse 01-10-2021

Kjellerup - Randersvej 33, Kjellerup Nordre Vandværk - Indvinding af 3.300 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 30-09-2021

Vindblæs - Landevejen 12, Vindblæs Vandværk - Ansøgning om indvinding af 11.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Læs mere Høring 29-09-2021

Skrødstrup - Skrødstrupvej 6B, Skrødstrup Vandværk - Ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse til at indvinde 17.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Læs mere Høring 29-09-2021

Arden - Myhlenbergvej 74 - Skovrejsning - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 27-09-2021

Hobro - Løgstørvej 67 - Midlertidig oplag af jord - Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 22-09-2021

Hobro - Hannerupvej 164 - Ændring af husdyrbrug - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 22-09-2021

Hobro - Møgelmosevej 23 - Ændring af husdyrbrug - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 22-09-2021

Aalestrup - Hannerupvej 108 - Ændring af husdyrbrug - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 22-09-2021

Falslev - Norupvej 13 - Lovliggørelse af carport - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 21-09-2021

Mariagerfjord Kommunes sommerhusområdet - Vedtagelse af regulativ for tømning af samletanke - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 21-09-2021

Valg til Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Læs mere Information 15-09-2021

Detailhandel og erhverv i Mariagerfjord Kommune - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 63, Lokalplan 166/2021 og Skiltevejledning - Høring

Læs mere Høring 02-09-2021

Tilsynskampagne på landbrug i 2021

Læs mere Information 05-02-2021

Nr Onsild - Vestermarken 12 - Ændring af dyreholdet - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Havndal, Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug -Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Høndrup - Høndrupgaardsvej 8 - Udvidelse af dyreholdet - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 21-01-2020

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-12-2019

Mariager - Munkhøjvej 14 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 29-10-2019

Veddum - Korupvej 24 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-10-2019

Arden - Hulemosevej 15 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-10-2019

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Information (Offentliggørelse) 01-10-2019

Hobro - Hjerritsdalvej 1 - Anmeldelse af produktionsareal - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-10-2019

True by - True Hovedgade - Ændringer i dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 17-09-2019

Hobro - Mariagervej 60 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-08-2019

Hobro - Hannerupvej 301 - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 06-08-2019

Hobro - Jyllandsvej 14 - Opstilling og drift af 12 m3 tank til skylle- og hærdevand fra plastimprægneringsanlæg - Tillæg til miljøgodkendelse samt screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 10-07-2019

Hobro - Døstrupvej 159 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 11-06-2019

Fragdrup - Hvarregaardsvej 3 - Ændring af husdyrproduktion - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 09-04-2019

Mariager - Hobrovej 4a - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 02-04-2019

Mariager - Kærbybrovej 19 - Anmeldelse om opførelse af maskinhus - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Hobro - Stenstrupvej 28 - Anmeldelse om ændring i produktionsform - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Gettrup - Gettrupvej 29 - Ændringer i dyrehold - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 13-11-2018

Tobberup - Høndrupvej 8 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 28-08-2018

Sønder Onsild Stationsby - Kærvej 49 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-06-2018

Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af dyreproduktion - tillæg til miljøgodkendelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 19-06-2018

Vive - Tostrupvej 20 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-06-2018

Visborg - Gl Visborgvej 153 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 24-04-2018

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Astrup - Milmosevej 18 - Ændring af kvægproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Rold - Sverige 6 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Hadsund - Lystrupvej 4 - Udvidelse af minkproduktion - Genbehandling af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-02-2018

Handest - Randersvej 129 - Ændring af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-01-2018

Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af husdyrbrug .- Genbehandling af tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 28-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagervej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?