Annoncer


Sønder Onsild - Onsild Vandværk AMBA - Indvinding af 220.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 03-12-2020

Assens - Skolegade 5 - Ansøgning om nedrivning - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 02-12-2020

Mariager - Daniavej 107 - Forslag om ophævelse af Lokalplan A.1.15 for en bolig ved de gule huse i Dania - Høring

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 01-12-2020

Assens - Gl. Hadsundvej - Forslag til ophævelse af Lokalplan 76/2014 for en daginstitution - Høring

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 01-12-2020

Arden - Hesselholtvej - Forslag til ophævelse af Lokalplan 1.14 - Høring

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 01-12-2020

Hadsund - Stadionvej 7, Hadsund Tennisklub - Etablering af otte lysmaster - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 01-12-2020

Hadsund - Østergade, Kærvangen - Etablering af bassin til udledning af overfladevand - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 30-11-2020

Hadsund - Østergade, Kærvangen - Udledning af overfladevand fra bassin - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 30-11-2020

Hadsund - Østergade, Kærvangen - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 27-11-2020

Fjelsted - Fjelsted Søvej 10 - Udbygning af nuværende husstandsvindmølle - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 27-11-2020

Nr. Onsild - Væggedalen 10 - Udstykning af ny landbrugsejendom - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 27-11-2020

Vebbestrup - Kraghøjvej 15 - Opførelse af anneks med klinik og udhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 26-11-2020

Hannerup - Hannerupskovvej 41 - Opførelse af carport/overdækning - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 26-11-2020

Hobro - Løgstørvej 81 - Opførelse af lager - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 26-11-2020

Øster Hurup – Novolund, Haslevgårde Strand m.fl. - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 25-11-2020

Hadsund - Mariagerfjord Renseanlæg - Udledning af renset spildevand fra renseanlægget til Kattegat - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 20-11-2020

Hobro - Skivevej - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 20-11-2020

Hørby - Gl. Hannerupvej 4 - Opførelse af garage - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 18-11-2020

Døstrup - Døstrupvej 161 - Udvidelse af betonværk - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 18-11-2020

Hørby - Løgstørvej 107 - Opførelse af garage - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 18-11-2020

Veddum - Rønholtvej 58 D-M - Opførelse af vindmøllepark - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-11-2020

Aalestrup - Troldemosevej 69 - Skift mellem dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-11-2020

Helberskov - Als Oddevej 21 - Opførelse af rundbuehal på 198 m2 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 12-11-2020

Hadsund - Korupvej 131 - Ændring i husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 11-11-2020

Assens - Gl. Hadsundvej 10 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 09-11-2020

Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby - Tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Statusændring fra vandløb til spildevandsledning - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-11-2020

Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby - Tillæg nr. 22 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Separatkloakering, kloakomlægning og -renovering - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-11-2020

Hobro - Ny pumpestation og nye spildevandsledninger ved Skivevej samt ny spildevandsledning fra kommunegrænsen til Tobberup - Tillæg nr. 26 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-11-2020

Gratis influenzavaccination til borgere over 65 år og i særlig risiko

Læs mere Information (Invitation) 12-10-2020

Nr. Onsild Vandværk og Onsild Vandværk AMBA - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen for Mariagerfjord Kommune - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 08-10-2020

Rold og Fogedgårdens Vandværk - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 08-10-2020

Tilsynskampagner på virksomheder og landbrug i Mariagerfjord Kommune

Læs mere Information 18-02-2020

Havndal, Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug -Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Høndrup - Høndrupgaardsvej 8 - Udvidelse af dyreholdet - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 21-01-2020

Nr Onsild - Vestermarken 12 - Ændring af dyreholdet - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-12-2019

Veddum - Korupvej 24 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-10-2019

Mariager - Munkhøjvej 14 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 29-10-2019

Arden - Hulemosevej 15 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-10-2019

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Information (Offentliggørelse) 01-10-2019

Hobro - Hjerritsdalvej 1 - Anmeldelse af produktionsareal - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-10-2019

True by - True Hovedgade - Ændringer i dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 17-09-2019

Hobro - Mariagervej 60 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-08-2019

Hobro - Hannerupvej 301 - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 06-08-2019

Hobro - Jyllandsvej 14 - Opstilling og drift af 12 m3 tank til skylle- og hærdevand fra plastimprægneringsanlæg - Tillæg til miljøgodkendelse samt screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 10-07-2019

Hobro - Døstrupvej 159 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 11-06-2019

Fragdrup - Hvarregaardsvej 3 - Ændring af husdyrproduktion - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 09-04-2019

Mariager - Hobrovej 4a - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 02-04-2019

Mariager - Kærbybrovej 19 - Anmeldelse om opførelse af maskinhus - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Hobro - Stenstrupvej 28 - Anmeldelse om ændring i produktionsform - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Gettrup - Gettrupvej 29 - Ændringer i dyrehold - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 13-11-2018

Tobberup - Høndrupvej 8 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 28-08-2018

Sønder Onsild Stationsby - Kærvej 49 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-06-2018

Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af dyreproduktion - tillæg til miljøgodkendelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 19-06-2018

Vive - Tostrupvej 20 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-06-2018

Visborg - Gl Visborgvej 153 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 24-04-2018

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Astrup - Milmosevej 18 - Ændring af kvægproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Rold - Sverige 6 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Hadsund - Lystrupvej 4 - Udvidelse af minkproduktion - Genbehandling af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-02-2018

Handest - Randersvej 129 - Ændring af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-01-2018

Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af husdyrbrug .- Genbehandling af tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 28-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagervej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?