Annoncer


Hobro - Ølsvej 3 - Tilbygning og ændret anvendelse til garage og anneks - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 23-02-2017

Ekspropriation til nyt vejanlæg i Øster Hurup - Invitation til åstedsforretning

Læs mere Information (Invitation) 21-02-2017

Hvornum - Trinderupvej 10 - Ændring i anvendelse af dele af bygninger samt etablering af gylletank - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 21-02-2017

True/Døstrup - Vådområdeprojekt Simested Å midt (2) - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (VVM Screening) 20-02-2017

Arden - Bønfeltvej 31 - Ansøgning om omlægning af den private fællesvej til en placering langs ejendommens østlige del

Læs mere Information 20-02-2017

Tisted - Tisted-Terndrup Bæk - Ændring af vedligeholdelse i vandløbet - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 17-02-2017

Hobro - Lupinvej til Hørby Skoleby - Etablering af fjernvarmeledning - Afgørelse om Ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 14-02-2017

Øster Hurup - Præstemarken - Udledning af oppumpet grundvand til Kattegat - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 13-02-2017

Norup - Vognmandsgade 15 - Opførelse af aktivitetshus til børnehave - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-02-2017

Hobro Nord - Affaldsforbrændingen - Nedlukning af affaldsforbrændingsanlægget - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 10-02-2017

Hobro Nord - Hobro Varmeforsyning A.m.b.a - Etablering af fiskekedel til erstatning af affaldsvarmen - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 10-02-2017

Ændringer i køreplaner for NT-busser på grund af renoveringerne på Hostrupvej i Hobro

Læs mere Information 10-02-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Renovering af Hostrupvej og del af Brogade

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 09-02-2017

Ø. Hurup - Haslevgaardeskovvej 34 - Udvidelse af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 07-02-2017

Hvilsom, Hobro - Hannerupvej 251 - Lovliggørelse af tilbygning til udhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 03-02-2017

Hvilsom, Hobro - Hvilsom Hedevej 88 - Etablering af sø - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 01-02-2017

Hostrupvej i Hobro spærres for gennemgående trafik fra den 14. februar

Læs mere Information 31-01-2017

9500 Hobro - Møgelmosevej 47 - Udvidelse af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 31-01-2017

EU-udbud - Vandløbsvedligeholdelse i Mariagerfjord Kommune 2017 og 2018

Læs mere Information 25-01-2017

Økonomisk støtte til initiativer der støtter integrationsindsatsen

Læs mere Information 24-01-2017

Hobro Nord - Hodals Bæk - Fjernelse af fiskespærringer i vandløbet - Offentlig høring.

Læs mere Høring (Offentlig høring) 19-01-2017

Valsgård - Valsgård Bæk - Fjernelse af fiskespærring i vandløbet - Offentlig høring.

Læs mere Høring (Offentlig høring) 19-01-2017

Nørre Onsild - Udvidelse af Kommuneplanrammen - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 17-01-2017

Ændring i borgerservicebetjeningen på bibliotekerne i Arden og Mariager

Læs mere Information 04-01-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

8970 Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

9560 Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

9620 Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

9550 Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

9510 Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

9510 Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?