Annoncer


Hegedal, Hobro – Hadsundvej 20 - Afholdelse af Vikingemarked - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 14-07-2017

Hobro - Døstrupvej 23 - Nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane tilhørende S/I IK Rosendal - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 11-07-2017

Vebbestrup - Sdr. Truevej - Indkaldelse til Åstedsforretning

Læs mere Information (Invitation) 11-07-2017

Vil du have indflydelse på demenspolitikken? Så kom til borgermøde i Hadsund

Læs mere Information (Invitation) 11-07-2017

Vindmølleområde Handest Hede - Opstilling af vindmøller - VVM-tilladelse - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 10-07-2017

Tisted/Arden - Tisted-Terndrup Bæk - Tillægsregulativ for vandløbet - Vedtagelse

Læs mere Information 07-07-2017

Vive - Hobrovej 188 - To lejemål på ejendommen - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 07-07-2017

Hou Møllebæk - Tilløb A til Maren Møllebæk - Åbning af rørlagt strækning - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 06-07-2017

Glenstrup - Glenstrup Søvej 23 D - Opførelse af carport med udhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 06-07-2017

Vindmølleområde Handest Hede – Endelig vedtagelse af Lokalplan 109/2017 og Kommuneplantillæg nr. 23 med tilhørende miljørapport

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 05-07-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Kommuneplanstrategi 2017 for Mariagerfjord Kommune

Læs mere Høring (Offentlig høring) 04-07-2017

Hvem skal have Handicapprisen 2017?

Læs mere Information 04-07-2017

Hobro - Blandet byområde ved Kirketerp - Forslag til lokalplan 115/2017 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 27

Læs mere Høring (Offentlig høring) 03-07-2017

Hobro - Gettrupvej 5 - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljogodkendelse virksomhed) 03-07-2017

Haderup - Haderupvej 34 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 29-06-2017

Hobro - Udvidelse af genbrugsplads - Forslag til Lokalplan 114/2017 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 27-06-2017

Vebbestrup - Boligområde ved Sdr. Truevej - Lokalplan 110/2017 og Kommuneplantillæg nr. 24 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 27-06-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Hobro - Tæt/lavt boligbyggeri ved Hostrupvej - Forslag til Lokalplan 117/2017 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 16-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Hobro – Kloakering langs Hostrupvej og ny spildevandsledning ved Hobro Øster Skov – Forslag til tillæg nr. 18 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan – Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 12-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Mariager Fjord - Afløb fra Nr. Onsild - Vandløbsrestaurering - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 01-06-2017

Brøndum - Hedagerej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Læs mere Information 17-05-2017

Kortlægning af naturarealer i Mariagerfjord Kommune

Læs mere Information 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af rugehønsbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Kompostbeholdere - Sommertilbud

Læs mere Information 24-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Handest - Vindmølleområde ved Handest Hede - Grøn Ordning - Ansøgningsfrist er den 1. november 2017

Læs mere Information 27-03-2017

Bemærk - Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser pr. 1. april 2017

Læs mere Information 24-03-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?