Annoncer


Rold - Hobrovej 25 - Ophævelse af Lokalplan 8.1.2 for et område til bolig-, center- og erhvervsformål - Høring

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 17-05-2021

Hem - Vest Hemvej 2B - Ansøgning fra Hem Vandværk A.m.b.a. om tilladelse til at indvinde 9.000 m3 grundvand pr. år- Høring

Læs mere Høring 17-05-2021

Øster Hurup Vandværk I/S - Thaliavej - Forøgelse af indvindingstilladelse - Høring

Læs mere Høring 17-05-2021

Døstrup - Svinget 9 - Ombygning af udhus til børnehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 17-05-2021

Hadsund - Finlandsvej 12 - Anmeldelse af etablering af produktionsareal til dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 17-05-2021

Glerup - Søndermarksvej 10 - Genopførelse af bebyggelse efter brand - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 17-05-2021

Døstrup - Ormhøjen 2 - Opførelse af garage - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-05-2021

Skrødstrup - Kaldalvej 5 - Etablering af ridebane - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 12-05-2021

Falslev - Norupvej 14 - Etablering af ridebane - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 12-05-2021

Hobro - Døstrupvej 148 - Vandløbsregulering, etablering af minivådområde - Høring

Læs mere Høring 11-05-2021

Visborg - Ålborgvej 109 - Opførelse af ny hal og lovliggørelse af legehus, hestehus og læskur - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 11-05-2021

True - Ndr. Truevej 24 - Etablering af sø - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 10-05-2021

Rostrup - Rostrup Vandværk, Vandværksvej 1 - Etablering af ny vandværksboring samt ren- og prøvepumpning herfra - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 07-05-2021

Veddum Kær - Solcellepark - Projektændring - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 07-05-2021

Hadsund Fjernvarme - Projektforslag om modtagelse af biogasvarme fra Mariagerfjord Vand - Høring

Læs mere Høring 06-05-2021

Sdr. Onsild - Klejtrupvej 15 - Etablering af multibane - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 06-05-2021

Hobro - Døstrupvej 161, Mobil Beton ApS - Udvidelse af produktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse 05-05-2021

Hadsund - Korupvej 51 - Anmeldelse af kornsilo - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 29-04-2021

Hadsund - Østergade 82 - Opførelse og lovliggørelse af læskure - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 29-04-2021

Skjellerup og Mariager - Nye enkeltrettede cykelstier mellem de to byer - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 28-04-2021

Sdr. Onsild - Søtofte og Søkærvej - Tilladelse til at der ved uheld må udledes spildevand fra nødoverløb fra pumpestation til vandløbet "Afløb fra Sdr. Onsild Sø - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 28-04-2021

Hobro - Hannerupvej 95 - Ændret anvendelse fra landbrugsjord til etablering af pumpestation - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 28-04-2021

Hobro - Ouevej 2 - Anmeldelse af ensilageopbevaringsanlæg - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 27-04-2021

Hobro - Valdemarsvej 1 - Etablering af produktionsareal til kvæghold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 26-04-2021

Arden - Lundgaard Hedevej 36 - Miljøtilladelse til etablering af kvægbrug - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 23-04-2021

Oue - Listevej 1A - Forslag til Lokalplan 162/2021 og Kommuneplantillæg nr. 59 - Høring

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 21-04-2021

Tilsynskampagne på landbrug i 2021

Læs mere Information 05-02-2021

Høndrup - Høndrupgaardsvej 8 - Udvidelse af dyreholdet - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 21-01-2020

Nr Onsild - Vestermarken 12 - Ændring af dyreholdet - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Havndal, Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug -Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-12-2019

Veddum - Korupvej 24 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-10-2019

Mariager - Munkhøjvej 14 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 29-10-2019

Arden - Hulemosevej 15 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-10-2019

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Information (Offentliggørelse) 01-10-2019

Hobro - Hjerritsdalvej 1 - Anmeldelse af produktionsareal - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-10-2019

True by - True Hovedgade - Ændringer i dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 17-09-2019

Hobro - Mariagervej 60 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-08-2019

Hobro - Hannerupvej 301 - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 06-08-2019

Hobro - Jyllandsvej 14 - Opstilling og drift af 12 m3 tank til skylle- og hærdevand fra plastimprægneringsanlæg - Tillæg til miljøgodkendelse samt screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 10-07-2019

Hobro - Døstrupvej 159 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 11-06-2019

Fragdrup - Hvarregaardsvej 3 - Ændring af husdyrproduktion - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 09-04-2019

Mariager - Hobrovej 4a - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 02-04-2019

Mariager - Kærbybrovej 19 - Anmeldelse om opførelse af maskinhus - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Hobro - Stenstrupvej 28 - Anmeldelse om ændring i produktionsform - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Gettrup - Gettrupvej 29 - Ændringer i dyrehold - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 13-11-2018

Tobberup - Høndrupvej 8 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 28-08-2018

Sønder Onsild Stationsby - Kærvej 49 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-06-2018

Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af dyreproduktion - tillæg til miljøgodkendelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 19-06-2018

Vive - Tostrupvej 20 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-06-2018

Visborg - Gl Visborgvej 153 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 24-04-2018

Rold - Sverige 6 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Astrup - Milmosevej 18 - Ændring af kvægproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Hadsund - Lystrupvej 4 - Udvidelse af minkproduktion - Genbehandling af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-02-2018

Handest - Randersvej 129 - Ændring af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-01-2018

Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af husdyrbrug .- Genbehandling af tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 28-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagervej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?