Annoncer


Sdr. Onsild - Præstemarken 9 - Udstykning af matrikel til helårsbeboelse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 11-10-2018

Hobro - Hvilhøjvej - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 - Høring

Læs mere Høring 10-10-2018

Kielstrup By - Anlægsvej 3 - Opførelse af udhus og halvtag - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 10-10-2018

Kom og vær med, når vi spiser sammen

Læs mere Information (Invitation) 09-10-2018

Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Høring 09-10-2018

Hvem skal have Miljøprisen 2018?

Læs mere Information 09-10-2018

Hobro - Høndrupgårdsvej 8 - Anmeldelse om produktionstilpasning - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 09-10-2018

Sønder Onsild - Viborg Landevej - Forslag til Lokalplan 141/2018 for erhvervsformål - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 08-10-2018

Invitation til offentligt møde om Kastbjerg Å

Læs mere Information (Invitation) 08-10-2018

Hobro - Ølsvej 32 - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljogodkendelse virksomhed) 04-10-2018

Hadsund - Ålborgvej 68 - Opførelse af betonplads - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 28-09-2018

Hobro – Skibsgade 27 – Lokalplan 135/2018 – Forslag i høring

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 26-09-2018

Sdr. Onsild - Viborg Landevej 83 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 26-09-2018

Arden - Lundgaard Hedevej 36 - Bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-09-2018

Hobro - Hostrupvej 85 - Lokalplan 138/2018 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 25-09-2018

Hobro - Valsgaardvej 10 - Kontorlokaler og lovliggørelse af eksisterende tilbygning til hal - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 25-09-2018

Hobro - Valsgaardvej 8 - Anmeldelse om produktionstilpasning - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-09-2018

Tilsyn på virksomheder og landbrug

Læs mere Information 25-09-2018

Als - Plantagen Haslevgårde - Etablering af rørlagt vandløb - Godkendelse - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 24-09-2018

Hou - Låenhøjvej 4 - Tilladelse til indvinding af 50.000 m3 grundvand pr. år til markvanding og afgørelse - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 24-09-2018

Sdr. Onsild - Benshøj Industrivej 22 - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljogodkendelse virksomhed) 21-09-2018

Fårup - Gråkærvej 4 - Anmeldelse om ensilageopbevaringsanlæg - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 21-09-2018

Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser fra 1. oktober 2018 (vintertider)

Læs mere Information 20-09-2018

Astrup - Milmosevej 2 - Udstykning - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 18-09-2018

Norup - Granlyvej - Forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen til Mariagerfjord Kommune - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 13-09-2018

Hobro - Hvilhøjvej - Lokalplan 132/2018 - Forslag

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 11-09-2018

Mariager - Havnegade/Fjordgade - Lokalplan 130/2018 - Forslag

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 11-09-2018

Oue - Clausensvej - Nedlæggelse af stiareal - Høring

Læs mere Høring 10-09-2018

Tobberup - Høndrupvej 8 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 28-08-2018

Sønder Onsild Stationsby - Kærvej 49 - Udvidelse af slagesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-06-2018

Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af dyreproduktion - tillæg til miljøgodkendelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 19-06-2018

Vive - Tostrupvej 20 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-06-2018

Husk åben hørerådgivning den første mandag i hver måned

Læs mere Information (Invitation) 28-05-2018

Visborg - Gl Visborgvej 153 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 24-04-2018

Rold - Sverige 6 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Astrup - Milmosevej 18 - Ændring af kvægproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Hadsund - Lystrupvej 4 - Udvidelse af minkproduktion - Genbehandling af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-02-2018

Handest - Randersvej 129 - Ændring af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-01-2018

Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af husdyrbrug .- Genbehandling af tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 28-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgeholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagerej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?