Annoncer


Handest - Handest Hede - Opstilling af vindmøller - Tillæg til VVM-tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 05-03-2021

Brøndbjerg - Ø. Skovhusvejen 9 - Opførelse af læskur - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 04-03-2021

Hadsund - Hobrovej 178 - Anmeldelse af flytbar husdyranlæg - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 04-03-2021

True - True Hovedgade 11C - Ansøgning fra True Vandværk om tilladelse til indvinding af 35.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Læs mere Høring 02-03-2021

Trinderup - Trinderupvej 7 - Ansøgning om etablering af boring og indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding - Høring

Læs mere Høring 02-03-2021

Hvilsom – Hvilsom Vandværk, Kirkedalsvej - Ansøgning om forøget indvinding af optil 75.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning – Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 01-03-2021

Mariagerfjord - Kultur-, Fritids- og idrætspolitik i høring - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 26-02-2021

Skelund, Veddum og Korup - Korup Å - Restaurering af vandløbet - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 25-02-2021

Rold – Projektforslag fra Arden Varmeværk – Fjernvarmeforsyning af Rold By – Offentlig høring.

Læs mere Høring (Offentlig høring) 24-02-2021

Hobro - Nedre Strandvej, ved de gamle markedshaller - Miljøkonsekvensvurdering for etablering af en højvandssluse og pumpe - Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere Information 24-02-2021

Arden - Bønfeltvej 23 - Anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 24-02-2021

Hobro - Wiegårdsvej 8 - Projektforslag for etablering af fjernvarme - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 23-02-2021

Øster Doense - Fragdrupvej 9 - Tilbygning til udhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 19-02-2021

Hobro - Brotorvet, H.I. Biesgade, Adelgade, Jernbanegade m.fl. - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 18-02-2021

Oue - Martinsvej - Ophævelse af Lokalplan 6.3 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 15-02-2021

Hannerup - Hannerupvej 324 - Opførelse af sandfold - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 15-02-2021

Hvornum - Vadgårdsvej 33 - Lovliggørelse af hestehold - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 15-02-2021

Fladbjerg - Hadsundvej 62 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 15-02-2021

Hobro - Horsøvej 4 - Tidsbegrænset oplag af vejjord - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 12-02-2021

Hadsund - Vandløb og natur mellem Skelund og Als - Tillægsgodkendelse til krydsning med netkabel - Tilladelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 12-02-2021

Arden - Hesselholtvej - Ophævelse af Lokalplan 1.14 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 12-02-2021

Hobro - Døstrup Bæk - Fjernelse af spærring AAL-1486 - Afgørelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Læs mere Afgørelse 12-02-2021

Oue - Løvdalsvej 11 - Genopførelse af beboelsesbygning med garage - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 12-02-2021

Døstrup - Døstrupvej 67 - Udvidelse af containerplads - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 11-02-2021

Hobro - Aalykkevej 6 - Etablering af jordvold - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 11-02-2021

Vebbestrup - Kraghøjvej 28 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 10-02-2021

Øster Hurup - Nyt sommerhusområde ved Nørre Hurupvej - Spildevandskloakering, Tillæg nr. 28 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 10-02-2021

Hobro - Sdr. Kajgade/Skibsgade - Lokalplan 158/2020 og Kommuneplantillæg nr. 55 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 09-02-2021

Sdr. Onsild - Benshøj Industrivej - Forslag til Lokalplan 163/2021 og Kommuneplantillæg nr. 60 - Offentlig høring.

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 09-02-2021

Hobro - Onsild Å under Jernbanegade - Midlertidig rørlægning - Høring

Læs mere Høring 08-02-2021

Tilsynskampagne på landbrug i 2021

Læs mere Information 05-02-2021

Oue - Ålborgvej 80 - Udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg - Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 25-01-2021

Hadsund - Samarbejde om Afledning og rensning af spildevand fra Mariagerfjord Vand, Rebild Vand & Spildevand og Vesthimmerlands Vand - Forslag til Tillæg nr. 29 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-01-2021

Hem, Gunderup, Dyrby - Gloudal Bæk - Fjernelse af spærring - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 12-01-2021

Skelund, Veddum, Korup - Korup Å- Restaurering af vandløbet - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 12-01-2021

Havndal, Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug -Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Nr Onsild - Vestermarken 12 - Ændring af dyreholdet - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Høndrup - Høndrupgaardsvej 8 - Udvidelse af dyreholdet - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 21-01-2020

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-12-2019

Mariager - Munkhøjvej 14 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 29-10-2019

Veddum - Korupvej 24 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-10-2019

Arden - Hulemosevej 15 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-10-2019

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Information (Offentliggørelse) 01-10-2019

Hobro - Hjerritsdalvej 1 - Anmeldelse af produktionsareal - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-10-2019

True by - True Hovedgade - Ændringer i dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 17-09-2019

Hobro - Mariagervej 60 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-08-2019

Hobro - Hannerupvej 301 - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 06-08-2019

Hobro - Jyllandsvej 14 - Opstilling og drift af 12 m3 tank til skylle- og hærdevand fra plastimprægneringsanlæg - Tillæg til miljøgodkendelse samt screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 10-07-2019

Hobro - Døstrupvej 159 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 11-06-2019

Fragdrup - Hvarregaardsvej 3 - Ændring af husdyrproduktion - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 09-04-2019

Mariager - Hobrovej 4a - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 02-04-2019

Hobro - Stenstrupvej 28 - Anmeldelse om ændring i produktionsform - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Mariager - Kærbybrovej 19 - Anmeldelse om opførelse af maskinhus - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Gettrup - Gettrupvej 29 - Ændringer i dyrehold - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 13-11-2018

Tobberup - Høndrupvej 8 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 28-08-2018

Sønder Onsild Stationsby - Kærvej 49 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-06-2018

Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af dyreproduktion - tillæg til miljøgodkendelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 19-06-2018

Vive - Tostrupvej 20 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-06-2018

Visborg - Gl Visborgvej 153 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 24-04-2018

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Rold - Sverige 6 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Astrup - Milmosevej 18 - Ændring af kvægproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Hadsund - Lystrupvej 4 - Udvidelse af minkproduktion - Genbehandling af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-02-2018

Handest - Randersvej 129 - Ændring af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af husdyrbrug .- Genbehandling af tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 28-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagervej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?