Annoncer


Arden – Milmosevej 18 – Anmeldelse af etablering af produktionsareal til hobbydyrehold – Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 229267.

Den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 oktober 2021 08:00
Klagefrist d.:
08 november 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?