Annoncer


Mariager - Fjelstedvej 13 - Miljøtilladelse til ændring fra svinebrug til kvægbrug - Høring

Høring

Der er tale om at et eksisterende svinebrug ændres til kvægbrug. Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som fremadrettet består af et kvæghold med et samlet produktionsareal på 2111 m2. Husdyrbruget ejes af Wim Winters.

I forbindelse med tilladelsen ændres dyreholdet fra et svinebrug til et kvægbrug og i den forbindelse opføres en kviestald med et produktionsareal på 2111 m2, en ny gyllebeholder på 3000 m3, samt en 12x80 meter (960 m2) plansilo og en 18 ton silo til kraftfoder.

De eksisterende svinestalde vil blive taget ud af drift. Mens de to eksisterende gyllebeholder fortsat vil være i drift.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 april 2021 08:00
Høringsfrist d.:
07 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?