Annoncer


Rold og Fogedgårdens Vandværk - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har vedtaget Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune 2016-2026.

Forslag til Tillæg nr. 3 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til tillægget.

Tillægget er en retslig lovliggørelse af, at Fogedgårdens Vandværk er nedlagt og forsyningen af forbrugerne er overtaget af Rold Vandværk. Tillægget beskriver ændringen af forsyningsgrænserne og forsyningspligten for Rold Vandværk

Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen kan ikke påklages jf. Vandforsyningslovens §76.

Du kan se tillægget under bilag her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 oktober 2020 14:08

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?