Annoncer


Hadsund - Mellem Skelund og Als - Krydsning af vandløb og natur med netkabel - Tilladelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune godkender hermed krydsning ved styret underboring af beskyttet eng, samt vandløbet Kanalen og dennes tilløb, herunder Tilløb VI til Kanalen, Afløb fra Buddum og Tofts Grøft med flere, mellem Skelund og Als, 9650 Hadsund (i alt 15 kendte krydsninger).

Netkablet, på ca. 12 kilometers længde, anlægges af N1 A/S, som en udvidelse af det eksisterende net i området.

Kabeltracé samt krydsningspunkter med vandløb og natur fremgår af Kortbilag 1 i tilladelsen.

Klagefristen er den 5. februar 2021.

Oversigtskortet viser kabeltracéet (rød streg) i området mellem Skelund og Als, nordøst for Hadsund.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 januar 2021 08:00
Klagefrist d.:
08 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?