Annoncer


Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby - Tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 - Statusændring af vandløb - Miljøvurdering

VVM Screening

Mariagerfjord Kommune har screenet forslag til tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 med henblik på at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering af tillægget. Tillæg nr. 27. Tillægget omhandler en ændring af det rørlagte Vandløb ”afløb fra Sdr. Onsild sø” og tilløb II hertil, fra vandløb til regnvandskloak.

Mariagerfjord Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelsen om, at tillæg nr. 27 til spildevandsplan ikke skal miljøvurderes.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan påklages i henhold til lovens § 48, stk. 1 i Miljøvurderingsloven og § 91, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, lbk. nr. 1218 af 25. november 2019.

Mariagerfjord Kommune har i henhold til § 8 i Miljø- og Fødevareministeriets lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), screenet forslag til tillæg nr. 21 til kommunens spildevandsplan, med henblik på om tillægget skal miljøvurderes. Tillægget beskriver hvordan kommunen vil udpege de ejendomme inden for det det vestlige opland til vandløbet Hvarre Lundgaard Bæk, som skal forbedre deres spildevandsanlæg.

Mariagerfjord Kommune har med baggrund i screeningen afgjort, at forslag til tillæg nr. 27 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.
Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Søren Bek, sobek@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 31.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 juni 2020 12:16
Klagefrist d.:
20 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?