Annoncer


Hem, Gunderup, Dyrby - Gloudal Bæk - Fjernelse af spærring - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet restaureringsprojekt for vandløbet Gloudal Bæk med baggrund i Vandområdeplan 2015-2021. Der er i Gloudal Bæk udpeget en fiskespærring ved en rørunderføring med et kraftigt styrt lige efter udløb. Fiskespærringen fjernes ved at lægge en ny rørunderføring ca. 1 m dybere end den nuværende og afvikle faldet via et serpentinerstryg opstrøms rørunderføringen. Afløbet fra Kjellerup sø løber til Gloudal Bæk lige ovenfor rørunderføringen og flyttes lidt opstrøms for at sikre uændrede afvandingsforhold for vandløbet.

Projektet forringer ikke vandløbets vandafledningsevne. På strækningen lige ovenfor rørunderføringen vil vandløbet blive bedre til at holde sig fri for aflejringer pga. en øget strømhastighed. Projektet fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. , § 25.

Yderligere oplysninger om projektet kan findes i projektbeskrivelserne som kan ses her eller fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Jens Peter Neergaard, mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, senest den 9.3.2021, kl. 16:00, gerne på officiel mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk, reference: Jens Peter Neergaard.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 januar 2021 08:00
Høringsfrist d.:
09 marts 2021 16:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?