Annoncer


Hadsund - Private tilløb til Melkurvegrøften - Etablering af to overkørsler - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af to overkørsler i to private grøfter med udløb i det offentlige vandløb Melkurvegrøften mellem Veddum og Øster Hurup, Hadsund.

Overkørslerne etableres i forbindelse med Energipark Veddum Kær, hvor otte eksisterende vindmøller udskiftes med ni nye vindmøller. Centralt igennem projektområdet løber det offentlige vandløb Melkurvegrøften med tilløb. Det er nødvendigt for etableringen af veje og kranpladser og dermed projektets realisering, at der etableres yderligere to overkørsler i private tilløb. Godkendelsen af fem overkørsler i selve Melkurvegrøften er givet 30. september 2020.

Energipark Veddum Kær er tidligere plangodkendt (kommuneplantillæg nr. 50) og VVM-vurderet (Miljøkonsekvensrapport af 23-08-2019).

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 oktober 2020 10:12
Klagefrist d.:
02 november 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?