Annoncer


Hobro - Væggedalen 7 - Anmeldelse af gyllebeholder med teltoverdækning - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg opfylder
kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden
at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller
at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i
Husdyrgodkendelse.dk skema 210759, version 7.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg
kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter
Husdyrbrugsloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 juni 2020 09:12
Klagefrist d.:
28 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?