Annoncer


Hobro - Væggedalen 7 - Ikke-godkendelsespligt til teltoverdækning af gyldebeholdere - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den ansøgte etablering af teltoverdækning på gyllebeholderne opfylder kravene efter Husdyrbrugloven.
 
Det vurderes, at den ansøgte etablering af teltoverdækninger kan udføres som ansøgt,
uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet,
eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den ansøgte etablering af teltoverdækninger
kan udføres som ansøgt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter
Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 juni 2020 08:00
Klagefrist d.:
07 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?