Annoncer


Mariager - Randersvej 34 - Anmeldelse af etablering af produktionsareal til kvæghold - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Anmeldelsen om etablering af et husdyrbrug kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 maj 2021 08:00
Klagefrist d.:
18 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?