Annoncer


Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby - Tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 - Statusændring af vandløb - Høring

Høring

Udvalget for Teknik og Miljø har på mødet den 8. juni 2020 besluttet at sende forslag til Tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan 2011-2021 i offentlig høring.

Tillægget omhandler en ændring af det rørlagte Vandløb ”afløb fra Sdr. Onsild sø” og tilløb II hertil, fra vandløb til regnvandskloak.

Spildevandsplantillæggets indhold
Formålet er at sikre afledning af regnvand fra Sønder Onsild i forbindelse med gennemførslen af separatkloakering og udbygning af industriområdet ved Sønder Onsild Stationsby.

Bemærkninger til tillægget
Enhver med interesse i sagen, har mulighed for at kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra den 22. juni 2020 til den 28. august 2020.  Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest den 28. august 2020, kl. 23:59.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 juni 2020 08:00
Høringsfrist d.:
28 august 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?