Annoncer


Hobro - Møgelmosevej 53 - Anmeldelse af etablering af plansilo - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyr-godkendelse.dk skema 229388, version 2.

Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 december 2021 08:00
Klagefrist d.:
21 januar 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?