Annoncer


Mariager - Kastbjerg Å, Sem Sø, Tilløb fra Skrødstrup samt beskyttet natur mellem Kærbybro og Havndal - Krydsning med kabel - Tilladelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til styret underboring med netkabel af vandløb og natur Kærbybro og Havndal, 9550 Mariager.

Netkablet på godt 3,5 kilometers længde (I Mariagerfjord Kommune), ansøges af Netselskabet N1 A/S.

Kabeltracé samt krydsningspunkter med vandløb og natur fremgår af Kortbilag 1 og 2 i tilladelsen.

Klagefristen er 26. juli 2021.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 juni 2021 12:05
Klagefrist d.:
26 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?