Annoncer


Hadsund - Barsbølvej 5 - Opsætning af nitrafilter - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har meddelt tilladelse til opsætning af nitratfilter på ejendommen Barsbølvej 5, som er et privat vandforsyningsanlæg, der udelukkende forsyner ejendommen Barsbølvej.

Afgørelsen kan påklages af enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, samt en række foreninger og organisationer. Klagefristen er 9. juli 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til miljøtekniker Dorthe Gjørtz på dogjo@mariagerfjord.dk

Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 juni 2021 08:00
Klagefrist d.:
09 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?