Annoncer


Hobro - Døstrupvej 146 - Anmeldelse af ensilageopbevaringsanlæg - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 222257, version 2.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 februar 2021 08:00
Klagefrist d.:
05 marts 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?