Annoncer


Hadsund - Underbakkevej 22 - Vandløbsregulering, etablering af minivådområde - Høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra en lodsejer ang. etablering af et minivådområde under Landbrugsstyrelsens tilskudsordning.

Minivådområdet placeres på et eksisterende privat drænsystem.
Formålet er at rense drænvand for næringsstoffer inden det løber videre til Brødens Grøft (Mariager Fjord).

Ansøgningen ses til højre.

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal disse indsendes til Mariagerfjord Kommune senest den 27. maj 2022.
 
Placering ved Skelund, mellem Hadsund og Als:

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 april 2022 08:00
Høringsfrist d.:
27 maj 2022 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?