Annoncer


Hadsund - Rønholtvej 17 - Anmeldelse om etablering af et maskinhus - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af et maskinhus opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte opførelse af et maskinhus kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 218037 og 218517.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af et maskinhus kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 april 2020 08:00
Klagefrist d.:
26 maj 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?