Annoncer


Hobro - Nr. Onsildvej 4 - Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget, på ejendommen Nr. Onsildvej 4, 9500 Hobro.

Miljøgodkendelsen omfattet et produktionsareal på 5.882 m2 fordelt på otte bygninger, hvoraf der bygges to nye stalde.

Miljøgodkendelsen vil blive afgjort efter § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Skriftlig indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se ansøgningen og kommentere sagen og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger, er onsdag den 25. november 2020, senest kl. 15.30.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller på mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Kristina Rasmussen Christensen på tlf. 97 11 36 60 eller mail: krchr@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 november 2020 08:00
Svarfrist d.:
25 november 2020 15:30

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?