Annoncer


Hobro - Bavsøvej 23 - Miljøtilladelse til udvidelse af fjerkræsproduktion - Afgørelse

Afgørelse

I forbindelse med udvidelsen skal der opføres en tilbygning til eksisterende hønsestald og der skal opstilles en amerikanersilo til opbevaring af foderkorn. Den tidligere stald til kvæg/heste skal genopføres efter brand.

Arealet til kvæg og ponyer reduceres fra 140 m2 til 121 m2. Arealet til høns udvides fra 2.015 m2 til 3.015 m2. Det samlede produktionsareal bliver 3.136 m2.

Der ændres ikke på gødningsopbevaringen eller gødningshåndteringen.

Du kan se hele miljøtilladelsen her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
16 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
14 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?