Annoncer


Skelund – Erhvervsområde på Skelund Hovedgade – Lokalplan 165/2021 og Kommuneplantillæg nr. 62 – Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde 23. september 2021 besluttet at endeligt vedtage Forslag til Lokalplan 165/2021 for erhvervsområde på Skelund Hovedgade, samt Kommuneplantillæg nr. 62 til Mariagerfjords Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for erhverv i form af iværksættervirksomheder, lettere håndværks- og værkstedsvirksomheder, kontorer, liberalt erhverv, lager, servicevirksomheder, butikker og webshops, kantine og catering samt mødelokaler til foreninger.

Områdets anvendelse begrænses af, at det ligger centralt i Skelund by med boliger som naboer, så der må ikke støjes mere i området, end der må i et almindeligt boligområde.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde SKE.O.1 – Offentligt område for Skelund Skole og hal. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 62 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet overføres til SKE.E.2 – Erhvervsområde. Kommuneplantillægget giver mulighed for, at etablere iværksætter virksomheder, lettere håndværks- og værkstedsvirksomheder, kontorer, liberalt erhverv, lager, servicevirksomheder, butikker og webshops, kantine og catering, samt mødelokaler til foreninger. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning
Klagevejledning kan ses her på siden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 oktober 2021 08:00
Klagefrist d.:
03 november 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?