Annoncer


Kjellerup - Randersvej 33, Kjellerup Nordre Vandværk - Indvinding af 3.300 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet Kjellerup Nordre Vandværk tilladelse til at indvinde 3.300 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning. Tilladelsen gives efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. august 2051.

Vandet indvindes fra vandværkets boring med DGU nr. 58.547. Boring og vandværket ligger på matr. nr. 1ac Kjellerup Hgd., Svenstrup. Se kortbilag i afgørelserne her på siden.
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 28. oktober 2021. Tilladelse og klagevejledning ses her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 28. oktober 2021. Afgørelse og klagevejledning ses her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 september 2021 08:00
Klagefrist d.:
28 oktober 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?