Annoncer


Sdr. Onsild - Klejtrupvej 13 - Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Klejtrupvej 13, 9500 Hobro.

Udvidelsen vil ske i to mindre tilbygninger inden for det eksisterende byggefelt imellem det eksisterende staldanlæg og eksisterende gylletanke.
Efter den ansøgte udvidelse bliver det samlede produktionsareal på 3.641 m2, hvormed det eksisterende produktionsareal samlet set udvides med 788 m2.

Ændringen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger, er mandag den 20. april 2020.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til raadhus@mariagerfjord.dk eller Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Charlotte Speich, tlf. 97 11 36 57.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 april 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?