Annoncer


Hadsund - Brødens Grøft - Etablering af privat udpumpningsanlæg - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Himmerlands Dræn Aps, som på vegne af en lodsejer søger om tilladelse til etablering af et privat udpumpningsanlæg til det offentlige vandløb Brødens Grøft mellem Hadsund og Als.

Udpumpningsanlægget skal pumpe drænvand fra matrikel nummer 14l, 14k, del af 31f, 31a, 5e og 5i Skelund By, Skelund samt 35h og 34d Als By, Als. Drænoplandet på 45 ha er allerede drænet, men står over for en fornyelse (detaildræning og øget drændybde) for at forbedre drift af og udbyttet på arealerne.
Selve pumpeanlægget er beliggende vest for Brødensvej 9, 9560 Hadsund. Se oversigtskort i ansøgningen under bilag her på siden.

Brødens Grøft udmunder i yderfjorden af Mariager Fjord.

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal disse sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 7. december 2021.

Oversigtskort: Drænoplandet er vist i pink og omtrentlig placering af udpumpningsanlæg er vist med en rød plet. Der udpumpes til det offentlige vandløb Brødens Grøft.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 november 2021 08:00
Høringsfrist d.:
07 december 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?