Annoncer


Hadsund - Sogneskelsgrøften - Udvidelse af eksisterende overkørsel i grøften - Tilladelse

Tilladelse

I forbindelse med etablering af en vindmøllepark i Veddum Kær giver Mariagerfjord Kommune hermed tilladelse til en midlertidig udvidelse af en eksisterende overkørsel i det offentlige vandløb Sogneskelsgrøften mellem Veddum og Øster Hurup, Hadsund.

Sogneskelsgrøften er grænsevandløb mellem Rebild og Mariagerfjord Kommune. Afgørelsen har derfor været i høring i Rebild Kommune.

Energipark Veddum Kær er tidligere plangodkendt (kommuneplantillæg nr. 50) og VVM-vurderet (Miljøkonsekvensrapport af 23-08-2019).

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 oktober 2020 08:00
Klagefrist d.:
23 november 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?