Annoncer


Sønder Onsild og Sønder Onsild Stationsby - Tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Statusændring fra vandløb til spildevandsledning - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommunes Byråd har den 29. oktober 2020 vedtaget tillæg nr. 27 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021.

Spildevandsplantillæggets indhold
Den rørlagte del af vandløbet ”afløb fra Sdr. Onsild sø” og tilløb II hertil ændre med tillægget status fra vandløb til regnvandskloak. Formålet er at sikre afledning af regnvand fra Sønder Onsild i forbindelse med gennemførslen af separatkloakering og udbygning af industriområdet.
Statusændringen betyder at Mariagerfjord Vand A/S overtager ejerskab af rørledningen og ansvaret for fremtidigt vedligehold, og at rørledningen fremover vil blive administreret som en regnvandsledning efter miljøbeskyttelsesloven.

Tillæg nr. 27 til spildevandsplanen kan ses her på siden.

Klagevejledning
Byrådets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed (Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3)

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Søren Bek, sobek@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 31.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 november 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?