Annoncer


Glerup - Langmosevej 26 - Etablering af ny boring og indvinding af 500 m3 vand årligt - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til at etablere en ny vandforsyningsboring på Langmosevej 26 samt indvinding af optil 500 m3 vand årligt herfra. Boringen erstatter en nuværende ældre brønd.

Tilladelsen er givet efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. januar 2052.

Boringen ønskes placeret på matrikel nr. 4b, Glerup by, Visborg. Boringens placering ses i kortbilag til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 20. december 2021. Klagevejledningen kan ses i tilladelsen, som du finder her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 20. december 2021. Klagevejledning kan ses i afgørelsen, som du finder her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 november 2021 08:45
Klagefrist d.:
20 december 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?