Annoncer


Hobro - Wiegårdsvej 8 - Projektforslag for etablering af fjernvarme - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord kommune har modtaget et projektforslag fra Hobro Varmeværk A.m.b.a. om etablering af fjernvarmeforsyning til Wiegårdsvej 8, 9500 Hobro.

Fjernvarmeforsyningen skal erstatte den nuværende naturgasforsyning, og de 3 nuværende naturgaskedler fjernes, og erstattes med fjernvarmeforsyning.

Ved godkendelse af projektet overtager Hobro Varmeforsyning, forsyningspligten for området.

Projektet fremlægges i 4 ugers offentlig høring efter ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” – BEK nr.1794 af 02. december 2020. Der henvises desuden til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr. 1215 af 14. august 2020.

Eventuelle forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Norder Kajgade 1, 9500 Hobro, eller pr. mail til raadhus@mariagerfjord.dk.

Fristen for indsendelse af ændringer eller indsigelser mod projektet er senest tirsdag den 23. marts 2020 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan findes i projektbeskrivelsen her på siden eller fås ved henvendelse til Knud Erik Jensen på mail: knuje@mariagerfjord.dk eller telefon: 97113603.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 februar 2021 08:00
Høringsfrist d.:
23 marts 2021 12:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?